Izvēlies:
Mēs atrodamies Bruņinieku ielā 10, tel. 67846826. Vairāk...
e-klase
[News]

Mācību priekšmetu plāns

Pamatizglītības mazākumtautību programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāns 2017./2018.mācību gadam un turpmāk, 5. modelis.

 

Klases

Izglītības jomas un mācību priekšmeti

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Valoda

Latviešu valoda un literatūra

4

4

4

4

4

4

5

5

5

Mazākumtautības valoda (krievu)

4

5

5

3

4

4

3

2

2

Svešvaloda

2

2

2

3

3

3

3

3

3

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

Matemātika

4

4

4

5

6

6

4

2

4

1

4

1

Informātika

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Datorika*

1

1

1

1

1

 

1

1

1

Dabaszinības

1

1

2

2

2

2

 

 

 

Bioloģija

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

Fizika

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

Ķīmija

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

Ģeogrāfija

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

Cilvēks un sabiedrība

Latvijas vēsture

 

 

 

 

 

1

1

1

1

Pasaules vēsture

 

 

 

 

 

1

1

1

1

Sociālās zinības**

0.5

0.5

0.5

1

1

1

1

1

1

Kristīgā mācība / Ētika***

0.5

0.5

0.5

 

 

 

 

 

 

Mājturība un tehnoloģijas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sports

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Māksla

Literatūra

 

 

 

2

2

2

2

2

2

Mūzika

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vizuālā māksla

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Izglītojamā maksimālā mācību stundu slodze nedēļā

22

23

24

26

28

30

32

34

34

latviešu valodā

bilingvāli

mazākumtautības valodā

*mācību priekšmeta “Datorika” 1.-3.klasei, 4.-6.klasei un 7.-9.klasei standarti saskaņoti ar Valsts izglītības satura centru, 2016.gada 28.jūlija dokuments Nr.1-10/883 “Par izglītības iestādes izstrādātajiem mācību priekšmeta standartiem”

** mācību priekšmeta “Sociālās zinības” satura apguve notiek 1. un 3.mēneša nedēļās

*** mācību priekšmeta “Kristīgā mācība /Ētika” satura apguve notiek 2. un 4.mēneša nedēļās

Licence:

Uz lapas sākumu

Lapa atjaunota: 13.03.2018
© 2006-2018 Rīgas 22. vidusskola
Lapas pārzinis
Saturieties! Līdz vasarai
Apmeklētāju skaits: