Izvēlies:
Mēs atrodamies Bruņinieku ielā 10, tel. 67846826. Vairāk...
e-klase
[News]

Mācību priekšmetu plāns


Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

5.kl.

6.kl.

7.kl.

8.kl.

9.kl.

Valodas

Latviešu valoda un literatūra

4

4

4

4

4

4

5

5

5

Mazākumtautību valoda

4

6

5

4

4

4

3

3

3

Svešvaloda

2

2

3

3

3

3

3

3

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

Matemātika

4

4

4

5

6

6

6

5

5

Informātika

1

1

1Dabaszinības

1

2

2

2

2

2
Bioloģija2

2

2

Fizika
2

2

Ķīmija
2

2

Ģeogrāfija2

2

2

Cilvēks un sabiedrība

Latvijas vēsture


1

1

1

1

Pasaules vēsture

1
1
1
1

Sociālās zinības

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ētika / Kristīgā mācība

1

1

1Mājturība un tehnoloģijas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sports

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Mākslas

Literatūra
2

2

2

2

2

2

Mūzika

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vizuālā māksla

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Izglītojamā maksimālā mācību
stundu
slodze nedēļā

22

23

24

26

28

30

32

34

34

latviešu valodā

bilingvāli

mazākumtautības valodā

Licence:

Uz lapas sākumu

Lapa atjaunota: 29.08.2014
© 2006-2018 Rīgas 22. vidusskola
Lapas pārzinis
Saturieties! Līdz vasarai
Apmeklētāju skaits: