Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union 

Erasmus+ приходит в нашу школу 

В 2014 году начала работать программа Европейского Союза в области поддержки спорта, образования, профессиональной подготовки молодежи Erasmus+.

Erasmus – это одна из наиболее популярных программ обмена для учеников и преподавателей, способствующая развитию школ в едином пространстве Европейского Союза.

Хроника:

Проекты:


Imagine the city of the future

Nākotnes pilsētas vīzija

Projekta līguma numurs:  

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2018. – 31.08.2020.

Mērķis: Rosināt skolēnus kļūt par viņu nākotnes veidotājiem un palīdzēt viņiem būt aktīviem un atbildīgiem Eiropas pilsoņiem..

Projektā piedalās skolas no Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Dānijas, Itālijas un Latvijas.


Hand to Hand - Together in Europe

Roku rokā - kopā Eiropā

Projekta līguma numurs:  

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2018. – 31.08.2020.

Mērķis: Aktualizēt kluba kā mācību metodes iespēju, apzinot dalībvalstu kultūrvēsturisko mantojumu.

Projektā piedalās skolas no Rumānijas, Turcijas, Portugāles, Itālijas un Latvijas.


Games For Learning Science

Spēles dabaszinātņu apguvei

  

Projekta līguma numurs: 2018-1-ES01-KA229-050554_3

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2018. – 31.08.2020.

Mērķis: Rosināt un motivēt skolēnus apgūt dabaszinātnes, darot to radošā un netradicionālā veidā ar spēļu, IT tehnoloģiju, brīvdabas, sporta un grupu aktivitātēm, veicinot izpratni par matemātiku, ķīmiju, fiziku.

Projektā piedalās skolas no Spānijas, Čehijas Republijas, Grieķijas, Horvātijas un Latvijas.

Projekta mājas lapa un Facebook lapa.


Full STEAM ahead for better education

Uz priekšu ar pilnu jaudu STEAM priekšmetos labākai izglītībai

  

Projekta līguma numurs: 2016-1-NO01-KA219-022040_4 

Projekta mērķis ir apmainīties un dalīties ar zināšanām, metodiku, pedagoģisko praksi par STEM mācību priekšmetu pasniegšanu, izmantojot dažādus mākslas veidus – veidot skolu par vietu, kur skolēni ir aktīvi mācību procesā.

Projektā piedalās viena skola no Norvēģijas, Vācijas, Igaunijas, Somijas, Grieķijas, Spānijas un Latvijas.

Parasti ar STEM saprot Science, Technology, Engineering un Mathematics. Šī projekta nosaukumā ir saīsinājums STEAM, kur papildus STEM pievienojām arī mākslu (Arts).

Projekta mājas lapa.  

Projekta rezultāti Erasmus+ rezultātu platformā.


MAKE LEARN SHARE EUROPE

Attīsti – mācies – dalies – Eiropā

  

Projekta partnerības līguma Nr. 2015–2843/001-01.

Projekta īstenošanas laiks: 01.11.2015. – 31.10.2018.

Projekta mērķi:

  • veicināt un attīstīt skolēnu digitālās prasmes un radīt izglītības iestādē ilgtspējīgu skolēnu izglītošanu šīm prasmēm arī pēc projekta noslēguma,
  • nodrošināt uz padziļinātām zināšanām, starptautisko pieredzi un praktisku darbību balstītu IKT apguvi skolās, demonstrējot iegūto zināšanu izmantošanu un lietderību ikdienā, tādējādi radot interesi izvēlēties IKT nozari studijām un nākotnes profesijai, vienlaikus rosinot arī matemātikas, dabaszinātņu un svešvalodu apguvi.

Projektā piedalās 5 valstis: Zviedrija, Itālija, Spānija, Lielbritānija un Latvija. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments dalībai projektā ir izvirzījis Rīgas 22.vidusskolu, Rīgas 25.vidusskolu un Tehniskās jaunrades namu "Annas 2”.

Projekta mājas lapa. 


HELP THE EARTH: REDUCE, REUSE, RECYCLE

Palīdzi Zemei: ietaupi, izmanto otrreiz, pārstrādā!

“HELP THE EARTH: REDUCE, REUSE, RECYCLE” ir pedagogu un skolēnu apmaiņas projekts, kurā piedalās Latvijas, Bulgārijas, Grieķijas, Polijas, Slovēnijas, Spānijas, Somijas un Turcijas skolas. Tā mērķis ir starpvalstu mērogā apmainīties idejām, kā pasargāt mūsu planētu no piesārņojuma, kādas darbības tiek veiktas katrā no dalībvalstīm, kādas ir dabas aizsardzības aktuālākās problēmas, kā tās risināt un novērst. Projekta ietvaros skolēni un skolotāji piedalās aktivitātēs, kas saistītas ar dabas resursu taupīgu izmantošanu, vides piesārņojuma novēršanas iespēju izpēti, dažādu materiālu pārstrādes un otrreizējās izmantošanas aktualitātēm gan katrā valstī atsevišķi, gan pasaule kopumā. Projekta darbības laiks ir 2015.gada 1.septembris līdz 2018.gada 1.septembris.

Starptautisko tikšanos laikā skolēni dzīvo viesģimenēs, kuras rūpējas par bērnu ikdienas gaitām un sadzīvi vizītes laikā. Skolēniem ir iespēja iepazīties ar ģimeņu ikdienu un tradīcijām un. Katru dienu viņi apmeklē skolu, piedalās stundās un aizraujošās projekta aktivitātēs kopā ar citu dalībvalstu skolēniem. Tā ir ļoti laba iespēja pilnveidot angļu valodas zināšanas, praksē lietojot valodu.

Skolotājiem ir iespēja iepazīsties ar citu valstu izglītības sistēmām, skolām un skolotājiem, to darba sistēmu, mācību metodēm un materiāliem, izmantotajām tehnoloģijām un vērot dažādu mācību priekšmetu stundas. 

Projekta mājas lapa. 


CLIL, MY OPEN WINDOW ON THE WORLD AROUND ME!

CLIL – atvērts logs uz pasauli ap mums

  

“CLIL, MY OPEN WINDOW ON THE WORLD AROUND ME !” ir pedagogu apmaiņas projekts, kurā piedalās Latvijas, Itālijas, Maltas, Turcijas, Spānijas Menorkas un Seviljas, Somijas un Lietuvas skolas. CLIL ir vērtīga, novatoriska pieeja svešvalodu mācīšanā, kura ietver svešvalodu apguvi kā instrumentu citu priekšmetu apguvē, pilnveidojot savas saziņas spējas, tai skaitā dzimtajā valodā, kā arī attīsta IKT lietošanu. CLIL mērķis ir apmainīties un dalīties ar zināšanām par CLIL metodiku un pedagoģisko stratēģiju pielietojumu praksē, veicinot un attīstot skolotāju un skolēnu mijiedarbību Eiropas kontekstā. CLIL stundās skolēni atklāj un izzina pasauli, izmantojot svešvalodu kā instrumentu, rezultātā paaugstinot valodas zināšanas un prasmju līmeni, motivāciju sadarboties. Projekta darbības laiks ir 2015.gada 1.septembris līdz 2018.gada 1.septembris.

Dalība šajā projektā dod iespējas skolotājiem praksē iepazīties ar CLIL metodiku, pārliecināties par priekšrocībām, kuras tā sniedz: starpkultūru izglītības kompetenču attīstība; saturīgākas un interesantākas, ar reālo dzīvi vairāk saistītas mācību stundas; valodas apgūšana dabīgā vidē; attīsta domāšanu, analizēšanas un vērtēšanas prasmes; iespēja stundās apskatīt sociālos un kultūras jautājumus; iespēja diferencēt uzdevumus; iespēja mācību stundās izmantot vairāk papildus materiālus, tos netulkojot. Skolotāji gūst starptautisku pieredzi, uzlabo valodas un komunikācijas prasmes, apgūst jaunas mācību metodes, kuras tiek ieviestas ikdienas darbā, vadot mācību stundas.

CLIL piedāvā arī skolēniem jaunas iespējas: apgūt valodu vidē, kura ir atbilstoša katra skolēna spēju un prasmju līmenim, draudzīga un interesanta. Tas pozitīvi ietekmē skolēna motivāciju mācīties valodas, kā arī citus priekšmetus, attīsta domāšanu, saskarsmes un sadarbības prasmes, jo skolēniem ir iespēja mācīties citam no cita. CLIL metodikas izmantošana stundās ir ieguvums arī tiem skolēniem, kuriem ir grūtāk apgūt valodas un ir runāšanas barjera.

Projekta finansējums būtiski dot iespēju skolotājam apmeklēt partnerskolas ārzemēs vai piedalīties mūsu aktivitātēs. Ņemot vērā dzīves līmeņa atšķirību starp mūsu valstīm, šis projekts ir devis dalībniekiem vienlīdzīgas iespējas.

Svarīgi ir tas, ka arī mūsu audzēkņiem ir iespēja piedalīties dažādās aktivitātes.

Ļoti nozīmīgs fakts ir tas, ka mūsu projekts ir piepildījis savu mērķi integrēt vairākus mācību priekšmetus. Šis projekts ir padarījis redzamu rezultātu, ka integrēta mācību programma jau ir realitāte mūsu pedagoģiskajā praksē.

Piedaloties projektā, skolēni un skolotāji ir ieguvuši informāciju par citām valstīm, mācīšanas un mācīšanās veidiem.

Projekta mājas lapa. 

 


Начало страницы

Страница обновлена: 04.02.2020
© 2006-2019 Рижская средняя школа №22
Крепитесь, люди, скоро лето
Новости сайта:

18.09.2020
Olimpiskā diena 

31.08.2020
Skolas darba organizācija 2020./2021.m.g.

27.08.2020
Rīkojums par izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

24.08.2020
Новый 2020/2021 учебный год

19.06.2020
Uzņemšana 10. klasē - konkursa rezultāti

05.06.2020
Образовательные программы: Средняя школа

20.05.2020
Приём в школу

27.03.2020
Projekts “Darīt kopā”

31.01.2020
Zīmējumu konkurss TATJANAS DIENA

27.11.2019
Bērnu zīmējumu konkurss “Kaķis Matroskins”

01.11.2019
Конкурс-семинар "Matris Lingua"-2019

09.10.2019
График консультаций

04.10.2019
Золотая стипендия

18.09.2019
Projekts “Darīt kopā”

06.09.2019
Расписание кружков

30.08.2019
* 2018./2019. mācību gada rezultāti
* Питание

28.06.2019
Projekts «Jā. Turpinājums»

19.06.2019
Iestājpārbaudījuma rezultāti

30.05.2019
Eiropas Parlamenta vēstnieku skola

28.05.2019
* Конкурс "Читаем и рисуем"
* Поздравляемем с публикацией!

11.04.2019
Komandu sacensības informātikā

10.04.2019
Keramikas pulciņa izstāde

08.04.2019
Apbalvošanas kārtība

20.03.2019
Šogad mācās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji

01.02.2019
Vizuālās mākslas konkursa laureāti

10.01.2019
Atjaunotas skolas prasības ZPD un projektu noformēšanai 

05.11.2018
ESF projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

02.11.2018
Projekts "Latvijas skolas soma"

23.10.2018
Mūsu skolas aktu zālē 08.11.2018 plkst. 15:20 notiks karjeras pasākums par studijām Dānijā. Pie mums viesosies Study Start konsultanti .
Aicinam visus ieinteresētus apmeklēt pasākumu un uzdot jautājumus. Gaidam arī vecākus. Pasākums ir bezmaksas.

23.07.2018
2017./2018. mācību gada rezultāti

30.05.2018
Приём в 10 класс

22.04.2018
7-й Чемпионат поэтов-школьников

05.03.2018
Erasmus+ projekta video

11.02.2018
Фото: Музыкальная гостиная

03.02.2018
Фото: Семейный новый год

31.01.2018
Татьянин День

14.12.2017
Karjeras izglītība

11.12.2017
Семинар "Matris Lingua"

10.12.2017
Skolotāju sasniegumi

01.12.2017
Sasniegumi šaha sacensībās

24.11.2017
Фото

13.11.2017
Ekskursija uz Ādažu poligonu

03.11.2017
Родительский день

21.10.2017
Erasmus+ STEM Spānija

20.10.2017
Karjeras izglītība

11.09.2017
Fakultatīvu un interešu izglītības grafiks

06.06.2017
Mēs iestādījām kokus

05.06.2017
Фото: Творческие Сборики, Проектная неделя

03.05.2017
Петиция направлена против использования микропластика

10.04.2017
Родительский день

20.03.2017
Spēļu izmantošana STEM mācību priekšmetu mācīšanā

07.02.2017
Конкурсы рисунков

12.12.2016
Новая билингвальная книга для детей

11.12.2016
Конкурс стихов о дружбе

15.11.2016
Родительский день для 1-12 классов

31.10.2016
Foto

10.10.2016
Karjeras nedēļa - Tava iespēja iepazīt darba tirgu!

07.10.2016
График консультаций педагогов

04.10.2016
Latvijas starpskolu debašu turnīrs

22.09.2016
В школьном театре смена поколеий. Не упусти свой шанс!

19.09.2016
Новый Erasmus+ проект Full STEAM ahead for better education

02.06.2016
ISIC apbalvo sekmīgākos skolēnus

24.05.2016
Творческие Сборики 2016

19.05.2016
ERASMUS+ projekts "Attīsti - mācies - dalies - Eiropā" (MLSE)

11.04.2016
Erasmus+ Дневник путешественника

06.04.2016
Rīgas 22. vidusskolā eksaktajām zināšanām redz nākotni

18.07.2015
Фильм - Юбилей 22 школы