Izvēlies:
Mēs atrodamies Bruņinieku ielā 10, tel. 67846826. Vairāk...
e-klase
[News]

Galvenais skolas mērķis – izglītības augstas kvalitātes nodrošināšana. Skola strādā ar licencētām vispārējām izglītības programmām visos izglītības etapos.

Pirmmskolas izglītības programma 5 – 6 gadu veciem bērniem virzīta uz bērnu izglītošanu un sagatavošanu skolai. Šī programma ir papildināta ar tādiem pirmsskolas mācību priekšmetiem kā logoritmika, ritmika, loģika un domāšanas attīstīšana, kā arī nodarbības skolēnu ievirzīšanai skolas dzīvē. (skat. fotoalbumu)

Jau vairākus gadus skolā tiek organizētas nodarbības skolēnu ievirzīšanai skolas dzīvē 5 – 6 gadu veciem bērniem. 2005. gadā skola ir saņēmusi Izglītības Ministrijas licenci šīm nodarbībām. Šajās nodarbībās mēs gaidām gan bērnus, kas apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, gan bērnus, kas nav apmeklējuši pirmsskolas izglītības iestādes.

Papildus informāciju par bērnu sagatavošanas grupām var saņemt pa tālruņiem 67274407, 29600253.

Pamatizglītības mazākumtautību programma veido prasmi mācīties, veikt pētnieciskus darbus un eksperimentēt pedagogu vadībā, apgūt zinātņu pamatus un dažādas tehnoloģijas, sniedz iespēju iegūt jaunrades pieredzi, pilnveidot savas valodu prasmes.

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma piedāvā vidusskolas skolēniem vienmērīgu dabaszinību un humanitārā cikla mācību priekšmetu sadalījumu. Tas sniedz iespēju absolventiem iegūt ne vien vispārējo izglītību, bet arī iestāties jebkurā augstskolā pēc izvēles.

Obligātie mācību priekšmeti: latviešu valoda un literatūra, krievu valoda un literatūra, angļu valoda, matemātika, informātika, vēsture, biznesa ekonomiskie pamati, sports, ģeogrāfija, fizika, ķīmija, bioloģija, kultūras vēsture.

Izvēles mācību priekšmeti: filozofija, ētika, psiholoģija, loģika, politika un tiesības, tehniskā grafika, programmēšanas pamati, mākslas vēsture, otrā svešvaloda.

Skola nodrošina krievu, latviešu un angļu valodu apguvi augstā līmenī.

Dokumenti:

Uz lapas sākumu

Lapa atjaunota: 04.06.2012
© 2006-2018 Rīgas 22. vidusskola
Lapas pārzinis
Saturieties! Līdz vasarai
Apmeklētāju skaits: