2018./2019. mācību gada rezultāti

  

Mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskie-pētnieciskie darbi, konkursi: Latvija un starpvalstu līmenis

Mācību priekšmets

Klašu grupa

Dalībnieki

Klase

Vieta

Pedagogs

Ķīmijas 60.valsts olimpiāde (Latvija)

9.-12. klases

Nikolas Teivāns

12.b

2.pakāpes diploms

Ludmila Brehova

Franču valodas valsts 49.olimpiāde

10.-12.klases

Ksenija Gavrilova

11.b

2.pakāpes diploms

Zinaīda Djukanova

Bioloģijas 41.valsts

olimpiāde (Latvija)

9.-12. klases

Tatjana Kiseļova

12.b

3.pakāpes diploms

Jeļena Šmukste

Latvijas atklātā matemātikas olimpiāde

5.-12.klases

Nellija Maistrenko

Davids Keziks

Jeļizaveta Dobrovoļska

Arleta Kezika

5.a

7.b

8.b

9.b

Atzinība

Atzinība

Atzinība

Atzinība

Galina Kožane

Tatjana Ščerbiņina

Tatjana Ščerbiņina

Marks Gitermans

Starptautiskais valodas konkurs “Krievu lacītīs-2018”

2.-12.klases

Annete Suharjanto

3.b

1.vieta

Nataļja Kļepikova

Mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskie-pētnieciskie darbi, konkursi: Rīga

Mācību priekšmets

Klašu grupa

Dalībnieki

Klase

Vieta

Pedagogs

Zinātniskie-pētnieciskie darbi

(Rīga)       

10.-12. klases

Kirils Dmitrijevs

Timofejs Torčiks

12.b

3.pakāpes diploms

Ludmila Brehova

Zinātniskie-pētnieciskie darbi

(Rīga)       

10.-12. klases

Tatjana Kiseļova

Anna Lukovenko

12.b

3.pakāpes diploms

Jeļena Šmukste

Matemātika

5. klase

Jeļisejs Dmitrijevs

5.b

2.vieta

Gaļina Kožane

Andrejs Faits

5.b

atzinība

Gaļina Pisakova

Xie Xinran

5.a

atzinība

Gaļina Kožane

6.klase

Andrejs Freibergs

6.a

1.vieta

Gaļina Kožane

Katrina Čeliševa

6.b

2.vieta

Gaļina Pisakova

Matvejs Potapovs

6.b

2.vieta

Gaļina Pisakova


Ričards Čakšs

6.a

atzinība

Gaļina Kožane

8. klase

Nikita Orlovs

8.a

3.vieta

Tatjana Ščerbiņina


Jeļizaveta Dobrovoļska

8.b

1.vieta

Tatjana Ščerbiņina


Artem Smirnov

8.b

atzinība

Tatjana Ščerbiņina

9.klase

Arleta Kezika

9.b

2.vieta

Marks Gitermans

12.klase

Aleksandrs Začinskis

12.a

3.vieta

Tatjana Ščerbiņina

Fizika

9.-12.kl.

Kirils Dmitrijevs

12.b

atzinība

Gaļina Zjukova

Bioloģija

9.-12.kl.

Tatjana Kiseļova

12.b

2. vieta

(tika izvirzīta

Valsts sacensībām)

Jeļena Šmukste

Ķīmija

9.-12.kl.

Nikolas Teivans

12.b

1.vieta

(tika izvirzīts Valsts sacensībām)

Ludmila Brehova

Tatjana Kiseļova

12.b

atzinība

(tika izvirzīta Valsts sacensībām)

Ludmila Brehova

Latviešu valoda

7.-8.kl.

Elizabete Sofija

Sandlere

8.b

2.vieta

Iluta Losberga

Darja Ļašenko

7.b

atzinība

Inna Tautere

Stefanija Dzene

8.a

atzinība

Dace LukaseAleksa Černova

8.b

atzinība

Dace Lukase

Ekonomika

10.-12. kl.

Anastasija Konkina

12.a

2.vieta

Antoņina Ņenaševa

Ģeogrāfija

10.-12. kl.

Tatjana Kiseļova

12.b

3.vieta

Irina Tihomirova

Roberts Bīraus

12.a

3.vieta

Irina Tihomirova

Timofejs

Torčiks

12.b

atzinība

Irina Tihomirova

Krievu valoda

4.-7.kl.

Artjoms Kušnirs

4.b

3.vieta

Nataļja jesipova


10.-12.kl.

Anastasija Konkina

12.a

1.vieta

Jūlija Kuzņecova

Piedalīšanās sacensībās, konkursos

Konkurss

Dalībnieki

Klase

Vieta

Pedagogs

Lašor asociācijas  zīmējumu konkurss „Tatjanas diena. Man ir 20 gadi!”

Veronika Revkova

Aleksandra Ivanova

Jevgenija Ivanova

6.a

6.b

9.a

Atzinība

Atzinība

Atzinība

N.Hroļenko

Starptautiskais projekts ERASMUS+ “CLIL, Hand to hand: together in Europe” Logo contest

Starptautiskais projekts ERASMUS+ “SCIENSES IN SCHOOL” Logo contest

Pamatskolas skolēnu grupa

6.-9.klases

Piedalīšanos starptautiskajā  projektā

M.Ružanska

N.Hroļenko

Rīgas 22.vidusskolas skolēnu ilustrāciju konkurss “Lasām un zīmējam” (ilustrācijas S.Semjonovas pasaku grāmatai)

Annete Suharjanto

Sofija Kļosova

Aleksandrs Krasiļņikovs

Veronika Revkova

3.b

4.b

6.b

6.a

Atzinība

Atzinība

Atzinība

Atzinība

S.Semjonova

N.Hroļenko

1. Seminārs-konkurss "Matris Lingua" („Mātes valoda”). 09.-13.11.2018.; LRS.

Semināru rīko Latvijas Rakstnieku savienība un Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centrs un atbalsta LR Kultūras ministrija.

2. VIII. Latvijas skolēnu-dzejnieku cempionats (17.04.2019.; Rīgas Centrālā Bibliotēka, Rīgas skolnieku avīze „Mūsu paаudze” un Baltijas dzejnieku ģilde)

Maksims Jakušins

Anna Judelsone

12.a

12.a

Publicēti darbi

Speciālā balva

S. Semjonova

S. Semjonova

Starptautiskie debašu turnīri

Konkurss

Dalībnieki

Klase

Vieta

Pedagogs

Starptautiskais debašu turnīrs “Minskas rudens 2018” Baltkrievijā

30.10 – 2.11.2018

Arsenijs Rečs


Elizabet Kristine Fjodorova

Nikita Pegov


Tatjana Kuseļova

11. b


11. b


9. a


12. b

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

Labākā turnīra runātāja

Natālija Šķestere

Starptautiskais debašu turnīrs “RigaGo! Impro 2018” Rīgā

01.02.2018

Tatjana Kiseļova


Nikita Čugunovs


Vanessa Bagdasarova

Anna Jedeļsone


Anastasija Konkina

Aleksandra Treimane

12. b


12. a


9. b


12. a


12. a


11. b

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

Natālija Šķestere

IV. Starptautiskais debašu turnīrs “Tuimaadi” Sankt-Peterburgā

09. – 10.01.2019

Tatjana Kuseļova

Nikita Čugunovs


Vanessa Bagdasarova

Arsenijs Rečs


Elozabet Kristīne Fjodorova

Nikita Pegov


Nikita Orlova


Artjoms faits


Demirs Safins

12. b

12. a

9. b

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

Natālija Šķestere

Starptautiskais debašu turnīrs “ŖigaGo!- 2019”

14. – 15.03.2019

Anna Judeļsone


Anastasija Konkina

Aleksandra Treimane

Tatjana Kiseļova


Nikita Čugunovs


Vanessa Bagdasarova

Arsenijs Rečs


Elizabete Kristīne Fjodorova

Nikita Pegov

12. a


12. a


11. b


12. b


12. a9. b


11. b


11. b


9. a

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

Natālija Šķestere

Starptautiskais debašu turnīrs 5. – 8. klašu skolēniem

13.04.2019

Artjoma Musaeljans

Evgeny Gruenko

Ilans Lipovečky

Nikita Orlovs

Demirs Safins

Artjoms Faits

Beatrīsa Nosko

8. a

8. a


8. a
8. a

9. b

8. b

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta,

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

Labākais runātājs

Natālija Šķestere

Reģionālie debašu turnīri

Konkurss

Dalībnieki

Klase

Vieta

Pedagogs

Reģionālais debašu turnīrs

29.09.2018

Beatrisa Nosko

Ilans Lipovecky

Ricerds Cakšs

7. a

8. a

6. a

Labāka turnīra runātāja

Labākais turnīra runātais

Labākais turnīra runātais

Natālija Šķestere

Reģionālais debašu turnīrs iesācējiem

13.10.2018

Tatjana Kiseļova

Nikita Čugunovs

Vanessa Bagdasarova

Anastasija Konkina

Anna Judeļsone

Aleksandra Treimane

Aleksandrs Začinskis

Oļegs Majasins

Anna Černišova

Arsenija Rečs

Elizabet Kritīne Fjodorova

Nikita Pegov

12. b

12. a

9. b

12. a

12. a

11. b

12. a

11. b

12. a

11. b

11. b

9. a

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta,  Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

2. vieta

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta

Natālija Šķestere

Latvijas starpreģionalais debašu turnīrs iesācējiem

10.11.2018

Vaļentīns Osmjans

Katrina Čeliševa

Andrejs Freibergs

Artjoms Musajeļans

Beatrisa Nosko

Ilan

Lipovecky

Nikita Orlovs

Marija Jankova

Evgeny Gruenko

6. b

6. b

6. a

8. a

7. a

8. a

8. a

7. b

8. a

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta

2. vieta

4. vieta, Labākais runātājs

4. vieta, Labākais runātājs

Natālija Šķestere

Latvijas starpreģionālais debašu turnīrs

09.02.2019

Elizabet Kristine Fjodorova

Artjoms Faits

Demirs Safins

Anastasija Konkina

Anna Judeļsone

Aleksandra Treimane

11. b

8. b

9. b

12. a

12. a

11. b

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta,

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

Natālija Šķestere

Latvijas starpreģionālais debašu turnīrs 23.02.2019

Nikita Orlovs

Artjoms Faits

Artjoms Musaeļans

Evgeny Gruenko

Ilan Lipovecky

8. a

8. b

8. a

8. a

8. a

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

Natālija Šķestere

Sasniegumi sportā

Sacensības

Klašu grupa

Vieta

Tautas bumba

Centra rajona sacensības

5.-6. klašu meitenes

 

Galda teniss

Rīgas pilsētas sacensības

zēni un meitenes

1. un 2. vieta

Olimpiskā stafete

Centra rajona sacensības

6.-7. klašu skolēni

3.vieta

Dambrete

Rīgas pilsētas starpskolu sacensības

1.-4. klašu skolēni

1.vieta

Rīgas pilsētas starpskolu sacensības

1.-4. klašu skolēni

2.vieta

Futbols

Rīgas pilsētas sacensības

10.-12. klašu zēni

 

Rīgas pilsētas sacensības

9.-10. klašu meitenes

 

Rīgas pilsētas sacensības

10.-12. klašu meitenes

6.vieta

Rīgas pilsētas sacensības

7.-8. klašu meitenes

4.vieta

Centra rajona sacensības

6.-7. klašu zēni

 

Centra rajona sacensības

8.-9. klašu zēni

 

Centra rajona sacensības

10.-12. klašu zēni

2. vieta

Centra rajona sacensības

8 klašu zēni

3.vieta

Florbols

Centra rajona sacensības

6.-7. klašu meitenes

2.vieta

Centra rajona sacensības

9.-10. klašu zēni

 

Centra rajona sacensības

8.-9. klašu meitenes

2.vieta

Rīgas pilsētas sacensības

7.-8. klašu meitenes.

4.vieta

Centra rajona sacensības

10.-11. klašu meitenes

3.vieta

Centra rajona sacensības

7 klašu meitenes

1.vieta

Rīgas pilsētas sacensības

7. klašu meitenes

4.vieta

Centra rajona sacensības

8.-9. klašu meitenes

1.vieta

Centra rajona sacensības

9.-10. klašu zēni

 

Rīgas pilsētas sacensības

 7.-9. klašu meitenes

izloze

Centra rajona sacensības

10.-12. klašu meitenes

4.vieta

Centra rajona sacensības

5. klašu zēni

4.vieta

Skolas klašu turnīrs

7.-12. klašu skolēni

1.vieta-7.a klase
1.vieta-9.b klase

Начало страницы

Страница обновлена: 30.01.2020
© 2006-2019 Рижская средняя школа №22
Крепитесь, люди, скоро лето
Новости сайта:

18.09.2020
Olimpiskā diena 

31.08.2020
Skolas darba organizācija 2020./2021.m.g.

27.08.2020
Rīkojums par izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

24.08.2020
Новый 2020/2021 учебный год

19.06.2020
Uzņemšana 10. klasē - konkursa rezultāti

05.06.2020
Образовательные программы: Средняя школа

20.05.2020
Приём в школу

27.03.2020
Projekts “Darīt kopā”

31.01.2020
Zīmējumu konkurss TATJANAS DIENA

27.11.2019
Bērnu zīmējumu konkurss “Kaķis Matroskins”

01.11.2019
Конкурс-семинар "Matris Lingua"-2019

09.10.2019
График консультаций

04.10.2019
Золотая стипендия

18.09.2019
Projekts “Darīt kopā”

06.09.2019
Расписание кружков

30.08.2019
* 2018./2019. mācību gada rezultāti
* Питание

28.06.2019
Projekts «Jā. Turpinājums»

19.06.2019
Iestājpārbaudījuma rezultāti

30.05.2019
Eiropas Parlamenta vēstnieku skola

28.05.2019
* Конкурс "Читаем и рисуем"
* Поздравляемем с публикацией!

11.04.2019
Komandu sacensības informātikā

10.04.2019
Keramikas pulciņa izstāde

08.04.2019
Apbalvošanas kārtība

20.03.2019
Šogad mācās ne tikai skolēni, bet arī skolotāji

01.02.2019
Vizuālās mākslas konkursa laureāti

10.01.2019
Atjaunotas skolas prasības ZPD un projektu noformēšanai 

05.11.2018
ESF projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

02.11.2018
Projekts "Latvijas skolas soma"

23.10.2018
Mūsu skolas aktu zālē 08.11.2018 plkst. 15:20 notiks karjeras pasākums par studijām Dānijā. Pie mums viesosies Study Start konsultanti .
Aicinam visus ieinteresētus apmeklēt pasākumu un uzdot jautājumus. Gaidam arī vecākus. Pasākums ir bezmaksas.

23.07.2018
2017./2018. mācību gada rezultāti

30.05.2018
Приём в 10 класс

22.04.2018
7-й Чемпионат поэтов-школьников

05.03.2018
Erasmus+ projekta video

11.02.2018
Фото: Музыкальная гостиная

03.02.2018
Фото: Семейный новый год

31.01.2018
Татьянин День

14.12.2017
Karjeras izglītība

11.12.2017
Семинар "Matris Lingua"

10.12.2017
Skolotāju sasniegumi

01.12.2017
Sasniegumi šaha sacensībās

24.11.2017
Фото

13.11.2017
Ekskursija uz Ādažu poligonu

03.11.2017
Родительский день

21.10.2017
Erasmus+ STEM Spānija

20.10.2017
Karjeras izglītība

11.09.2017
Fakultatīvu un interešu izglītības grafiks

06.06.2017
Mēs iestādījām kokus

05.06.2017
Фото: Творческие Сборики, Проектная неделя

03.05.2017
Петиция направлена против использования микропластика

10.04.2017
Родительский день

20.03.2017
Spēļu izmantošana STEM mācību priekšmetu mācīšanā

07.02.2017
Конкурсы рисунков

12.12.2016
Новая билингвальная книга для детей

11.12.2016
Конкурс стихов о дружбе

15.11.2016
Родительский день для 1-12 классов

31.10.2016
Foto

10.10.2016
Karjeras nedēļa - Tava iespēja iepazīt darba tirgu!

07.10.2016
График консультаций педагогов

04.10.2016
Latvijas starpskolu debašu turnīrs

22.09.2016
В школьном театре смена поколеий. Не упусти свой шанс!

19.09.2016
Новый Erasmus+ проект Full STEAM ahead for better education

02.06.2016
ISIC apbalvo sekmīgākos skolēnus

24.05.2016
Творческие Сборики 2016

19.05.2016
ERASMUS+ projekts "Attīsti - mācies - dalies - Eiropā" (MLSE)

11.04.2016
Erasmus+ Дневник путешественника

06.04.2016
Rīgas 22. vidusskolā eksaktajām zināšanām redz nākotni

18.07.2015
Фильм - Юбилей 22 школы