Sorry, this page is not yet translated

Trauksmes celšana

Rīgas pašvaldībā izveidota vienota, centralizēta trauksmes celšanas sistēma. 

Jaunā kārtība nodrošina pašvaldības darbiniekiem iespēju ziņot iekšēji, lai laicīgi novērstu iespējamus pārkāpumus, kā arī ikvienai personai iespēju ziņot pašvaldībai kā kompetentajai institūcijai par pārkāpumiem, kurus tā novērojusi, veicot darba pienākumus, ja pārkāpums skar sabiedrības intereses.

Šeit atradīsiet pievienotu informāciju par to, kā darbiniekiem pareizi rīkoties, ja darba vietā pamanīta kāda nelikumība: https://www.riga.lv/lv/jaunums/rigas-pasvaldiba-izveido-vienotu-centralizetu-trauksmes-celsanas-sistemu


Go to top Top