Mācību priekšmetu plāns

Skolēniem, kas uzsāk mācīties vidusskolā no 2023. gada

Skola piedāvās trīs virzienus:

1. virziens – Humanitārās un sociālās zinātnes
2. virziens – Dabaszinātnes
3. virziens – Matemātika

Obligāti ir jāapgūst visi izvēlētā virziena pamatkursi un trīs no četriem piedāvātajiem padziļinātās apguves kursiem. Atkarībā no stundu saraksta skolēnam ir iespēja individuāli pielāgot izvēlētos padziļinātās apguves kursus.

Specializētos kursus var apgūt pēc izvēles (drīkst neizvēlēties vispār).

1. virziens
Humanitārās un sociālās zinātnes
2. virziens
Dabaszinātnes
3. virziens
Matemātika
Pamatkursi
Latviešu valoda I
Literatūra
Svešvaloda I (B2) Angļu
Svešvaloda I (B1)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūra un vizuālā māksla I
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība
Militārās mācības
Latviešu valoda I
Literatūra
Svešvaloda I (B2) Angļu
Svešvaloda I (B1)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūra un vizuālā māksla I
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Dizains un tehnoloģijas I
Sports un veselība
Militārās mācības
Latviešu valoda I
Literatūra
Svešvaloda I (B2) Angļu
Svešvaloda I (B1)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūra un vizuālā māksla I
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Programmēšana I
Sports un veselība
Militārās mācības
Padziļinātās apguves kursi (izvēlas trīs no četriem)
Sociālās zinātnes II
Svešvaloda II (C1)
Kultūra un māksla II
Bioloģija II
Sociālās zinātnes II
Svešvaloda II (C1)
Ķīmija II
Bioloģija II
Matemātika un matemātiskā analīze II
Svešvaloda II (C1)
Ķīmija II
Bioloģija II

Specializētie kursi (nav obligāti)

Radošā rakstīšana
Publiskā uzstāšanās
Filozofija
Robotika
-

  Stundu plāns

Uzņemšana skolā


 Skolēniem, kas uzsāka mācīties vidusskolā līdz 2022. gadam

Skola piedāvās trīs virzienus:

1. virziens – Valodniecība un kultūra
2. virziens – Dabaszinātnes un tehnoloģijas
3. virziens – Uzņēmējdarbība un inženierzinātnes

Obligāti ir jāapgūst pamatkursi un izvēlētā virziena padziļinātās apguves kursi. Atkarībā no stundu saraksta skolēnam ir iespēja individuāli pielāgot izvēlētos padziļinātās apguves kursus.

Specializētos kursus var apgūt pēc izvēles (drīkst neizvēlēties vispār).

Pamatkursi (visos virzienos)
Latviešu valoda I
Literatūra
Svešvaloda I (B2) - angļu valoda
Svešvaloda I (B1) - vācu vai franču valoda
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūra un mūzika I
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība
1. virziens
Valodniecība un kultūra
2. virziens
Dabaszinātnes un tehnoloģijas
3. virziens
Uzņēmējdarbība un inženierzinātnes
Padziļinātās apguves kursi (izvēlas vienu virzienu)
Latviešu valoda un literatūra II
Svešvaloda II (C1)
Kultūra un māksla II
Pētniecības, radošā vai sabiedriskā darba īstenošana
Fizika II
Ķīmija II
Bioloģija II
Pētniecības, radošā vai sabiedriskā darba īstenošana

Dizains un tehnoloģija II
Programmēšana II
Matemātika un matemātiskā analīze II
Pētniecības, radošā vai sabiedriskā darba īstenošana

Specializētie kursi (nav obligāti, bet var izvēlēties vienu vai vairākus)

Mazākumtautību valoda un literatūra
Radošā rakstīšana
Publiskā uzstāšanās
Mazākumtautību valoda un literatūra
Robotika

Mazākumtautību valoda un literatūra
Robotika

icon_pdf Rīgas 22. vidusskolas vidējās izglītības programmas stundu plāns

 

Papildu informācija:


Licence:

 

Uz lapas sākumu Top