Uzņemšana skolā

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) sagatavots informatīvu materiāls par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs:


Pretendenti uz 1. klasi

Pretendentu reģistrāciju uz 1. klasi klātienē pieņemam pirmdienās no 16:00 līdz 18:00.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137. Rīgā 2015.gada 27.janvārī.


1. klasē

Rīgas Domes saistošie noteikumi Nr. 137 no 27.01.2015.: "Pēc Iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā bērna likumiskais pārstāvis 10 kalendāro dienu laikā iesniedz Iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādes 1.klasē vai par iesnieguma atsaukšanu."

Lai uzņemtu skolēnu 1. klasē Jums skolā ir jāuzraksta iesniegums un jāpievieno MK noteikumos Nr. 591 no 13.10.2015 norādītie dokumenti:

  • iepriekš iegūtās izglītības (ja ir) apliecinoša dokumenta kopija (izziņa par 5/6-gadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai programmas apguvi), uzrādot oriģinālu direktoram;
  • bērna medicīnisko karte (veidlapa Nr. 026/u);
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu direktoram.

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli lūdzam izziņas par 5/6-gadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai programmas apguvi kopiju un bērna medicīnisko karte (veidlapa Nr. 026/u) nodot skolā līdz 2021. gada. 1. jūlijam.

Piedāvājam iesniegumu iesniegt elektroniski, lietojot Valsts pārvaldes pakalpojuma portāla https://www.latvija.lv/ --> iesniegumu iestādei vai parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz skolas e-pastu r22vs@riga.lv. Šādā gadījumā lūgums ieskenēt iepriekš iegūtās izglītības (ja ir) un aizgādību apliecinošo dokumentu un pievienot tos iesniegumam vietnē https://www.latvija.lv/ vai elektroniski parakstīt iesniegumu kopā ar pievienotajām kopijām vienā eDOC formāta datnē un atsūtīt uz skolas e-pastu. Iesnieguma veidlapa:

Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce notiks 2021. gada 9.jūnijā plkst.18.00  tiešsaistē Microsoft Teams vidē. Saiti (adresi) uz sapulci saņemsiet savā e-pastā, kuru norādījāt iesniegumā uz skolu.


10. klasē

Vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā tiks organizēts uz Rīgas pašvaldības skolām, kuras kā uzņemšanas kritēriju noteikušas iestājpārbaudījumu. Iestājpārbaudījums notiks 2021. gada 10. jūnijā.

RD IKSD informācija presei (07.04.2021.)

Video Vienotie iestājpārbaudījumi daļā Rīgas vidusskolu (15.04.2021.)

RD IKSD mājas lapā ir publicēta informācija par apvienotā kombinētā iestājpārbaudījuma organizēšanu skolēnu uzņemšanai 10. klasēs 2021./2022.gadā. (21.05.2021.)

Pieteikties vienotajam iestājpārbaudījumam iespējams līdz 4. jūnija plkst. 9.00 elektroniski Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) tīmekļa vietnē https://izglitiba.riga.lv/lv/pieteikums-iestajparbaudijumam. (27.05.2021.)

Lai piedalītos iestājpārbaudījumā pretendentiem, pēdējo 72 stundu laikā pirms iestājpārbaudījuma jāveic Covid-19 tests un tā rezultātam jābūt negatīvam. Informācija par testēšanas laiku ir nosūtīta e-pasta vēstulē vecākiem, kas reģistrēja bērnu.

   Iestājpārbaudījuma norises kārtība 2021. gada 10. jūnijā un turpmākā rīcība

Dokumenti:

Tālrunis papildu inforormācijai 29600253.


2.-9. un 11.-12. klasēs

Informāciju jautājiet skolas direktora vietniecei Innai Jovļevai (tālr.Nr. 67274407) vai sekretārei (tālr.Nr. 67846826).

Uz lapas sākumu