Projektu nedēļa

Plāns

Oktobris-novembris

 • Iepazīšanās ar projektu un zinātnisko darbu tematiem
 • Darba vadītāja izvēle
 • Teorētiskā apmācība
 • Darbs ar zinātnisko literatūru
 • Individuālas konsultācijas

Novembris-decembris

 • Pētījuma materiālu ievākšana
 • Ievākto materiālu sistematizācija
 • Teorētiskās un praktiskās nodarbības
 • Individuālas konsultācijas

Janvāris

 • Materiālu sistematizācija
 • Darba noformēšana
 • Darba recenzēšana
 • Prezentācijas gatavošana
 • Dalība skolas konferencē un darba aizstāvēšana

Februāris

 • Dalība rajona konferencē

Uz lapas sākumu Top