Tradīcijas

Skolas tradīcijas ir skolas dzīvesveids, kas veidojies ilgus gadus. Bet tradīcijas tāpat kā laiks nestāv uz vietas, tās mainās, kāda izvirzās priekšplānā, cita aiziet, bet kāda atdzimst pēc ilgāka laika.

Šodien neviens nevar iedomāties mūsu skolu bez Radošiem saietiem. Katru gadu vairāk aptuveni 200 skolēnu sastājas dziesmu aplī, lai kopā dziedātu un sajustu kopā būšanu. Dalībnieki 3 nedēļas strādā komandās, kurās apvienojušies skolēni no dažādām klasēm un vecuma grupām. Aplausi skan aktieru mākslas konkursa dalībniekiem, bet savu vienotību un intelekta līmeni bērni apliecina Saietu karuseļa laikā.

Lai nodotu radošo saietu tradīcijas mazāko klašu skolēniem, jau daudzus gadus pavasarī notiek Mazie radošie saieti 2.-4. klašu skolēniem.

5.-12. klašu skolēni pārbauda savas intelektuālās spējas Skolas intelektuālajā maratonā, kura pirmā spēļu sērija notika 2000./2001. mācību gadā. Šī pasākuma mērķis ir vienkāršs: atrast komandu, kas visoperatīvāk risina neordinārus uzdevumus, ātrāk atrod atbildes uz grūtiem jautājumiem u.c.

Lai palielinātu skolēnu izziņas un radošās aktivitātes, kā arī, lai palielinātu skolotāju profesionālo kompetenci, katru mācību gadu, sadarbībā ar metodiskajām komisijām skolā notiek mācību priekšmetu nedēļas.

Kopš 1994. gada skolā notiek Mārtiņdienas gadatirgus. 1.-5. klašu skolēni kopā ar vecākiem noformē tirdzniecības stendus aktu zālē un tirgo savus veidotos suvenīrus vai pagatavotos ēdienus. Tirdzniecības laikā iegūto naudu lielākā daļa skolēnu ziedo labdarībai (pēdējos gadus kustībai Dr. Klauns). Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas dienai notiek svinīgais koncerts skolas aktu zālē.

Jau daudzus gadus skolā notiek Ģimeņu jaunais gads, kurā pasniedzam balvas skolēniem, kas nominēti dažādās kategorijās, bet pasākuma otrā daļā katra klase (bieži kopā ar vecākiem) rāda savu priekšnesumu.

Mūsu sporta zāles vidū ir četras kolonnas. Bet tas netraucē skolēniem uzturēt labu sportisku formu un piedalīties Skolas spartakiādē dažādos sporta veidos.


Uz lapas sākumu Top