2018./2019. mācību gada rezultāti

  

Mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskie-pētnieciskie darbi, konkursi: Latvija un starpvalstu līmenis

Mācību priekšmets

Klašu grupa

Dalībnieki

Klase

Vieta

Pedagogs

Ķīmijas 60.valsts olimpiāde (Latvija)

9.-12. klases

Nikolas Teivāns

12.b

2.pakāpes diploms

Ludmila Brehova

Franču valodas valsts 49.olimpiāde

10.-12.klases

Ksenija Gavrilova

11.b

2.pakāpes diploms

Zinaīda Djukanova

Bioloģijas 41.valsts

olimpiāde (Latvija)

9.-12. klases

Tatjana Kiseļova

12.b

3.pakāpes diploms

Jeļena Šmukste

Latvijas atklātā matemātikas olimpiāde

5.-12.klases

Nellija Maistrenko

Davids Keziks

Jeļizaveta Dobrovoļska

Arleta Kezika

5.a

7.b

8.b

9.b

Atzinība

Atzinība

Atzinība

Atzinība

Galina Kožane

Tatjana Ščerbiņina

Tatjana Ščerbiņina

Marks Gitermans

Starptautiskais valodas konkurs “Krievu lacītīs-2018”

2.-12.klases

Annete Suharjanto

3.b

1.vieta

Nataļja Kļepikova

Mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniskie-pētnieciskie darbi, konkursi: Rīga

Mācību priekšmets

Klašu grupa

Dalībnieki

Klase

Vieta

Pedagogs

Zinātniskie-pētnieciskie darbi

(Rīga)       

10.-12. klases

Kirils Dmitrijevs

Timofejs Torčiks

12.b

3.pakāpes diploms

Ludmila Brehova

Zinātniskie-pētnieciskie darbi

(Rīga)       

10.-12. klases

Tatjana Kiseļova

Anna Lukovenko

12.b

3.pakāpes diploms

Jeļena Šmukste

Matemātika

5. klase

Jeļisejs Dmitrijevs

5.b

2.vieta

Gaļina Kožane

Andrejs Faits

5.b

atzinība

Gaļina Pisakova

Xie Xinran

5.a

atzinība

Gaļina Kožane

6.klase

Andrejs Freibergs

6.a

1.vieta

Gaļina Kožane

Katrina Čeliševa

6.b

2.vieta

Gaļina Pisakova

Matvejs Potapovs

6.b

2.vieta

Gaļina Pisakova


Ričards Čakšs

6.a

atzinība

Gaļina Kožane

8. klase

Nikita Orlovs

8.a

3.vieta

Tatjana Ščerbiņina


Jeļizaveta Dobrovoļska

8.b

1.vieta

Tatjana Ščerbiņina


Artem Smirnov

8.b

atzinība

Tatjana Ščerbiņina

9.klase

Arleta Kezika

9.b

2.vieta

Marks Gitermans

12.klase

Aleksandrs Začinskis

12.a

3.vieta

Tatjana Ščerbiņina

Fizika

9.-12.kl.

Kirils Dmitrijevs

12.b

atzinība

Gaļina Zjukova

Bioloģija

9.-12.kl.

Tatjana Kiseļova

12.b

2. vieta

(tika izvirzīta

Valsts sacensībām)

Jeļena Šmukste

Ķīmija

9.-12.kl.

Nikolas Teivans

12.b

1.vieta

(tika izvirzīts Valsts sacensībām)

Ludmila Brehova

Tatjana Kiseļova

12.b

atzinība

(tika izvirzīta Valsts sacensībām)

Ludmila Brehova

Latviešu valoda

7.-8.kl.

Elizabete Sofija

Sandlere

8.b

2.vieta

Iluta Losberga

Darja Ļašenko

7.b

atzinība

Inna Tautere

Stefanija Dzene

8.a

atzinība

Dace LukaseAleksa Černova

8.b

atzinība

Dace Lukase

Ekonomika

10.-12. kl.

Anastasija Konkina

12.a

2.vieta

Antoņina Ņenaševa

Ģeogrāfija

10.-12. kl.

Tatjana Kiseļova

12.b

3.vieta

Irina Tihomirova

Roberts Bīraus

12.a

3.vieta

Irina Tihomirova

Timofejs

Torčiks

12.b

atzinība

Irina Tihomirova

Krievu valoda

4.-7.kl.

Artjoms Kušnirs

4.b

3.vieta

Nataļja jesipova


10.-12.kl.

Anastasija Konkina

12.a

1.vieta

Jūlija Kuzņecova

Piedalīšanās sacensībās, konkursos

Konkurss

Dalībnieki

Klase

Vieta

Pedagogs

Lašor asociācijas  zīmējumu konkurss „Tatjanas diena. Man ir 20 gadi!”

Veronika Revkova

Aleksandra Ivanova

Jevgenija Ivanova

6.a

6.b

9.a

Atzinība

Atzinība

Atzinība

N.Hroļenko

Starptautiskais projekts ERASMUS+ “CLIL, Hand to hand: together in Europe” Logo contest

Starptautiskais projekts ERASMUS+ “SCIENSES IN SCHOOL” Logo contest

Pamatskolas skolēnu grupa

6.-9.klases

Piedalīšanos starptautiskajā  projektā

M.Ružanska

N.Hroļenko

Rīgas 22.vidusskolas skolēnu ilustrāciju konkurss “Lasām un zīmējam” (ilustrācijas S.Semjonovas pasaku grāmatai)

Annete Suharjanto

Sofija Kļosova

Aleksandrs Krasiļņikovs

Veronika Revkova

3.b

4.b

6.b

6.a

Atzinība

Atzinība

Atzinība

Atzinība

S.Semjonova

N.Hroļenko

1. Seminārs-konkurss "Matris Lingua" („Mātes valoda”). 09.-13.11.2018.; LRS.

Semināru rīko Latvijas Rakstnieku savienība un Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centrs un atbalsta LR Kultūras ministrija.

2. VIII. Latvijas skolēnu-dzejnieku cempionats (17.04.2019.; Rīgas Centrālā Bibliotēka, Rīgas skolnieku avīze „Mūsu paаudze” un Baltijas dzejnieku ģilde)

Maksims Jakušins

Anna Judelsone

12.a

12.a

Publicēti darbi

Speciālā balva

S. Semjonova

S. Semjonova

Starptautiskie debašu turnīri

Konkurss

Dalībnieki

Klase

Vieta

Pedagogs

Starptautiskais debašu turnīrs “Minskas rudens 2018” Baltkrievijā

30.10 – 2.11.2018

Arsenijs Rečs


Elizabet Kristine Fjodorova

Nikita Pegov


Tatjana Kuseļova

11. b


11. b


9. a


12. b

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

Labākā turnīra runātāja

Natālija Šķestere

Starptautiskais debašu turnīrs “RigaGo! Impro 2018” Rīgā

01.02.2018

Tatjana Kiseļova


Nikita Čugunovs


Vanessa Bagdasarova

Anna Jedeļsone


Anastasija Konkina

Aleksandra Treimane

12. b


12. a


9. b


12. a


12. a


11. b

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

Natālija Šķestere

IV. Starptautiskais debašu turnīrs “Tuimaadi” Sankt-Peterburgā

09. – 10.01.2019

Tatjana Kuseļova

Nikita Čugunovs


Vanessa Bagdasarova

Arsenijs Rečs


Elozabet Kristīne Fjodorova

Nikita Pegov


Nikita Orlova


Artjoms faits


Demirs Safins

12. b

12. a

9. b

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

Natālija Šķestere

Starptautiskais debašu turnīrs “ŖigaGo!- 2019”

14. – 15.03.2019

Anna Judeļsone


Anastasija Konkina

Aleksandra Treimane

Tatjana Kiseļova


Nikita Čugunovs


Vanessa Bagdasarova

Arsenijs Rečs


Elizabete Kristīne Fjodorova

Nikita Pegov

12. a


12. a


11. b


12. b


12. a9. b


11. b


11. b


9. a

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

Natālija Šķestere

Starptautiskais debašu turnīrs 5. – 8. klašu skolēniem

13.04.2019

Artjoma Musaeljans

Evgeny Gruenko

Ilans Lipovečky

Nikita Orlovs

Demirs Safins

Artjoms Faits

Beatrīsa Nosko

8. a

8. a


8. a
8. a

9. b

8. b

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta,

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

Labākais runātājs

Natālija Šķestere

Reģionālie debašu turnīri

Konkurss

Dalībnieki

Klase

Vieta

Pedagogs

Reģionālais debašu turnīrs

29.09.2018

Beatrisa Nosko

Ilans Lipovecky

Ricerds Cakšs

7. a

8. a

6. a

Labāka turnīra runātāja

Labākais turnīra runātais

Labākais turnīra runātais

Natālija Šķestere

Reģionālais debašu turnīrs iesācējiem

13.10.2018

Tatjana Kiseļova

Nikita Čugunovs

Vanessa Bagdasarova

Anastasija Konkina

Anna Judeļsone

Aleksandra Treimane

Aleksandrs Začinskis

Oļegs Majasins

Anna Černišova

Arsenija Rečs

Elizabet Kritīne Fjodorova

Nikita Pegov

12. b

12. a

9. b

12. a

12. a

11. b

12. a

11. b

12. a

11. b

11. b

9. a

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta,  Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

2. vieta

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta

Natālija Šķestere

Latvijas starpreģionalais debašu turnīrs iesācējiem

10.11.2018

Vaļentīns Osmjans

Katrina Čeliševa

Andrejs Freibergs

Artjoms Musajeļans

Beatrisa Nosko

Ilan

Lipovecky

Nikita Orlovs

Marija Jankova

Evgeny Gruenko

6. b

6. b

6. a

8. a

7. a

8. a

8. a

7. b

8. a

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta, Labākais runātājs

2. vieta

2. vieta

4. vieta, Labākais runātājs

4. vieta, Labākais runātājs

Natālija Šķestere

Latvijas starpreģionālais debašu turnīrs

09.02.2019

Elizabet Kristine Fjodorova

Artjoms Faits

Demirs Safins

Anastasija Konkina

Anna Judeļsone

Aleksandra Treimane

11. b

8. b

9. b

12. a

12. a

11. b

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta,

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

Natālija Šķestere

Latvijas starpreģionālais debašu turnīrs 23.02.2019

Nikita Orlovs

Artjoms Faits

Artjoms Musaeļans

Evgeny Gruenko

Ilan Lipovecky

8. a

8. b

8. a

8. a

8. a

1. vieta, Labākais runātājs

1. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

3. vieta, Labākais runātājs

Natālija Šķestere

Sasniegumi sportā

Sacensības

Klašu grupa

Vieta

Tautas bumba

Centra rajona sacensības

5.-6. klašu meitenes

 

Galda teniss

Rīgas pilsētas sacensības

zēni un meitenes

1. un 2. vieta

Olimpiskā stafete

Centra rajona sacensības

6.-7. klašu skolēni

3.vieta

Dambrete

Rīgas pilsētas starpskolu sacensības

1.-4. klašu skolēni

1.vieta

Rīgas pilsētas starpskolu sacensības

1.-4. klašu skolēni

2.vieta

Futbols

Rīgas pilsētas sacensības

10.-12. klašu zēni

 

Rīgas pilsētas sacensības

9.-10. klašu meitenes

 

Rīgas pilsētas sacensības

10.-12. klašu meitenes

6.vieta

Rīgas pilsētas sacensības

7.-8. klašu meitenes

4.vieta

Centra rajona sacensības

6.-7. klašu zēni

 

Centra rajona sacensības

8.-9. klašu zēni

 

Centra rajona sacensības

10.-12. klašu zēni

2. vieta

Centra rajona sacensības

8 klašu zēni

3.vieta

Florbols

Centra rajona sacensības

6.-7. klašu meitenes

2.vieta

Centra rajona sacensības

9.-10. klašu zēni

 

Centra rajona sacensības

8.-9. klašu meitenes

2.vieta

Rīgas pilsētas sacensības

7.-8. klašu meitenes.

4.vieta

Centra rajona sacensības

10.-11. klašu meitenes

3.vieta

Centra rajona sacensības

7 klašu meitenes

1.vieta

Rīgas pilsētas sacensības

7. klašu meitenes

4.vieta

Centra rajona sacensības

8.-9. klašu meitenes

1.vieta

Centra rajona sacensības

9.-10. klašu zēni

 

Rīgas pilsētas sacensības

 7.-9. klašu meitenes

izloze

Centra rajona sacensības

10.-12. klašu meitenes

4.vieta

Centra rajona sacensības

5. klašu zēni

4.vieta

Skolas klašu turnīrs

7.-12. klašu skolēni

1.vieta-7.a klase
1.vieta-9.b klase

Uz lapas sākumu Top