2007./2008.m.g.

Mācību priekšmetu olimpiādes: Valsts

Mācību priekšmets

Klašu grupa

Skolēns

Klase

Vieta

Skolotājs

Latviešu valoda un literatūra

7.-8.

Anna Kuzņecova

7.kl.

3.vieta,

bronzas med.

M.Laicāne

Ģeogrāfija

7.-8.

Anna Kuzņecova

7.kl.

atzinība

I.Iovļeva

Ķīmija

9.-12.

Viktors Pozņaks

10.kl.

atzinība

V.Koroļkova

Intelekts


Anna Kuzņecova

Jekaterina Tihomirova

7.kl.

10.kl.

2.vieta

2.vieta


Mācību priekšmetu olimpiādes: Rajons


Mācību priekšmets

Klašu grupa

Skolēns

Klase

Vieta

Skolotājs

Matemātika

4.

Marija Bobrova

Andrejs Krukovskis

Ēriks Petrovs

4.kl.

4.kl.

4.kl.

2.vieta

atzinība

atzinība

O.Nikitina

O.Nikitina

O.Nikitina

Matemātika

5.-8.

Genrihs Saruhanovs

Lolita Poļakova

Ivans Pudovs

Ņikita Linkevičs

8.kl.

5.kl.

5.kl.

6.kl.

2.vieta

3.vieta

3.vieta

atzinība

M.Trušina

M.Lapšina

M.Lapšina

I.Kožāne

Matemātika

9.-12.


Emils Petračenoks

Marks Gitermans

Grigorijs Obsokovs

Vitalijs Čanajevs

Jana Rabinoviča

Marija Makarova

12.kl.

12.kl.

10.kl.

9.kl.

9.kl.

11.kl.

2.vieta

2.vieta

3.vieta

atzinība

atzinība

atzinība

M.Trušina

M.Trušina

M.Lapšina

M.Lapšina

M.Trušina

Krievu valoda un literatūra

10.-11.

Jekaterina Tihomirova

Marija Fedjaņina

10.kl.

1.vieta

2.vieta

J. Kuzņecova

J. Kuzņecova

Krievu valoda un literatūra

8.-9.


Anastasija Kajandere

Jana Rabinoviča

8.kl.

9.kl.

1.vieta

3.vieta

K. Stasjuka

K. Stasjuka

Mājturība

7.-8.

Jana Mazeika

8.kl.

2.vieta

I. Berke

Mājturība

9.-12.

Viktorija Gudina

10.kl.

atzinība

I. Berke

Vizuālā māksla

1.-2.

Anastasija Buševa

2.kl.

1.vieta

N.Hroļenko

Bioloģija

10.-12.

Anastasija Pavļenko

Gunārs Osis

12.kl.

12.kl.

atzinība

atzinība

I.Šmukste

Latviešu valoda un literatūra

7.-8.

Anastasija Kajandere

Anna Kuzņecova

8.kl.

7.kl.

3.vieta

atzinība

I.Tautere

M.Laicāne

Latviešu valoda un literatūra 4. Darja Černova
4.kl.
3.vieta
I.Tautere

Ķīmija

9.-12.

Viktors Pozņaks

Jana Rabinoviča

Jurijs Kazerovskis

Marks Nizamovs

10.kl.

9.kl.

11.kl.

11.kl.

3.vieta

3.vieta

atzinība

atzinība

V.Koroļkova

V.Koroļkova

L.Volkova

L.Volkova

Ģeogrāfija

7.-8.

Anna Kuzņecova

Anna Kuģele

7.kl.

7.kl.

2.vieta

3.vieta

I.Iovļeva

I.Iovļeva

Fizika

9.-12.

Viktors Pozņaks

Pavels Antoņuks

Nikolajs Vavilovs

10.kl.

9.kl.

10.kl.

3.vieta

atzinība

atzinība

S.Vinogradovs

S.Vinogradovs

A.Krumiņa

Zinatniski- pētnieciskie darbi

10.-12.

Viktorija Gudina

Diāna Žemoldinova

Stanislavs Kuharjonoks

Olga Mandibura

Diāna Plise

Veronika Malahova

Jekaterina Miņkova

Dmitrijs Gankevičs

Tomass Bērziņš

Jana Boreiko

10.kl.

10.kl.

10.kl.

11.kl.

11.kl.

11.kl.

11.kl.

10.kl.

10.kl.

11.kl.

1.vieta

2.vieta

3.vieta

3.vieta

3.vieta

atzinība

atzinība

atzinība

atzinība

atzinība

S.Gerasimova

N. Šķestere

M.Ružanska

L.Naidjonoka

L.Naidjonoka

L.Naidjonoka

L.Naidjonoka

N. Šķestere

N. Šķestere

N. Šķestere

Konkursi

Mācību priekšmets

Klašu grupa

Skolēns

Klase

Vieta

Skolotājs

Latviešu valoda un literatūra, daiļlasīšana

10.-12.

Pavels Kostira

Ksenija Dvurečenska

10.kl.

12.kl.

3.vieta

atzinība

M.Laicāne

M.Laicāne

Pilsētas vēsturiskais konkurss


8.


Vladlena Savicsaja

Olga Abduļina

Anastasija Kajandere

8.kl.

1.vieta

A.Odiņeca

Sporta sacensības

Centra rajona secensības futbolā

10.-12. kl.

III. vieta

Centra rajona secensības florbolā

7.-8. kl.

V. vieta

Centra rajona secensības peldēšanā

3.-4. kl.

III. vieta

Centra rajona secensības peldēšanā

K.Dvurečenskaja (12. kl.)

I. vieta

Centra rajona secensības galda tenisā

1996. dz. g. un jaun.

I.,II. vieta meitenes

I.,II. vieta zeni

Centra rajona secensības galda tenisā

1995.-1993. dz. g.

I.,II. vieta zeni

I.,II. vieta meitenes

Centra rajona secensības galda tenisā

1990.-1992. dz. g.

I.,II. vieta zeni

I.,II. vieta meitenes

Rīgas skolēnu sporta spēles:

Galda teniss

V. Mjasiščevs (9. kl.)

M.Rjazanovs (5. kl.)

A.Brusovs (5. kl.)

Ņ.Širons (6. kl.)

D. Zareckis (7. kl.)

P. Antoņuks (9. kl.)

II. vieta

II. vieta

III. vieta

II. vieta

V. vieta

V. vieta

Rīgas skolēnu sporta spēles:

Galda teniss

4.-5. kl. zēni

4.-5. kl. meitenes

6.-7. kl. zēni

6.-7. kl. meitenes

I. vieta

III. vieta

I. vieta

I. vieta

Skolēnu spartakiāde

Zēnu komanda

S.Kuharjonoks (10. kl.)

I. vieta

III. vieta

Uz lapas sākumu Top