Jaunie horizonti-2015

 Latvijas Mūzikas un kultūras biedrības RINEL organizētajā, Jauno izpildītāju (no 13-25 g. vec.) konkursā ”Jaunie horizonti-2015”, Rīgas 22.vidusskolu pārstāvēja, literārā pulciņa dalībniece Kamilla Ņikitjuka. Viņa dziedāja trīs Nellijas Hakeļas darbus – romanci ar Puškina vārdiem un divas Latvijas mūsdienu krievu dzejnieku dziesmas.

Dzejniece un Rīgas 22.vidusskolas bērnu literārā pulciņa vadītāja Svetlana Semjonova, saņēma diplomu par informatīvo atbalstu konkursa „Jaunie horizonti - 2015”organizēšanā, kas notika 2015.gada 30.-31.maijā Rīgā.

  


Krievu kultūras dienas Latvijā

 Katru gadu Latvijā notiek krievu kultūras dienas (1925-2015).

Šajā jubilejas gadā, krievu kultūras organizācijas komiteja apbalvojusi bērnu dzejnieci Svetlanu Semjonovu ar goda rakstu par jauno dzejnieku audzināšanu.

Goda rakstu pasniedza organizācijas komitejas locekle Irina Kuharčika bērnu dzejnieku tikšanās laikā.

Pasākums notika Latvijas universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā 28.maijā, organizators – Alesandrs Geronjans.

Tikšanās laikā uzstājās Rīgas 22. vidusskolas literāra pulciņa „Svet-Raduga”(Varaviksnes Gaisma) audzēkņi.

Savus dzejoļus lasīja Svetlanas Semjonovas audzēkņi: Aleksandrs Vasiļevskis, Kamilla Ņikitjuka (22.vsk.) un Alija Puriņa (no Osvalda skolas).

  


Ēnu diena ASV vēstniecībā

Ēnu diena - unikāla iespēja jauniem cilvēkiem no visas Latvijas iepazīties ar dažādām viņus interesējošām profesijām. Šajā gadā no visām "ēnu" vakancēm pati interesantākām man likās Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība. Un man nebija jānožēlo šī izvēle. Pāris dienas pēc tam, kad biju nosūtījis motivācijas vēstuli, saņēmu ielūgumu būt par "ēnu".

Norādītajā laikā, kad arī pārējās "ēnas" stāvēja pie vēstniecības ieejas un dalījās minējumos, kas tad mūs sagaida, iznāca vēstniecības darbinieks. Viņš brīdināja, ka vēstniecībā ir ļoti stingri drošības noteikumi. Mēs ar tiem arī drīz iepazināmies, kad gājām caur metāla detektoru, rentgena skeneri, kā arī atstājot visas tehniskās ierīces jūras kājniekam, kas stāvēja dežūrā.

Pēc īsas ekskursijas pa 4 hektāru lielo teritoriju mēs devāmies iekšā un noklausījāmies 2 prezentācijas. Tad mūs sadalīja pa vēstniecības departamentiem, kuros mēs arī pavadījām atlikušo dienas daļu. Šis moments izraisīja vislielāko izbrīnu starp "ēnām". Izrādījās, ka vēstniecībā ir ne tikai vēstnieks un atašeji, kas steidzas no vienas tikšanās uz otru. Tā ir atstrādāta sistēma, kas sastāv no daudziem dažādiem elementiem.


Man paveicās būt ar tiem cilvēkiem, kuru ieguldījums vēstniecības darbā ir gandrīz pats svarīgākais. Oficiālais šī departamenta nosaukums – GSO – General Services Office. Paši viņi to sauc par menedžmenta departamentu. Darbinieki mūs vadāja pa telpām, kas nodrošina visu vēstniecības sistēmas darbu - gaisa temperatūra, mitrums, elektrība un pat spiediens!

Pēc savas pieredzes zinu, ka "ēnu" diena ir viens no pašiem interesantākajiem gada notikumiem. Tā ir iespēja, kuru iesaku izmantot katram.

Aleksandrs Kuzņecovs (saīsināts tulkojums)

  


VKaķiizuālās mākslas konkurss «Kaķi balti, kaķi melni»

 

2015. gada aprīlī Bērnu un jauniešu centrā „Zolitūde” bija apskatāmi Rīgas izglītības iestāžu audzēkņu vizuālās mākslas konkursa „Kaķi balti, kaķi melni” 392 zīmējumi grafikas tehnikā. Audzēkņi pārstāvēja 47 Rīgas izglītības iestādes.

Mūsu skolas skolnieces Natālija Cicanovska (8.a) un Olesja Jarovenko (7.b) tika apbalvotas ar pateicības rakstu par piedalīšanos konkursā. Savukārt 8.a klases skolniece Kamilla Ņikitjuka tika apbalvota ar simpātijas balvu. Apsveicam!

 

 

 Kaķi  Kaķi


Skolas vēstures un kulturoloģijas nedēļa

Laika posmā no 23 līdz 27 marta skolā noritēja vēstures un kulturoloģijas nedēļa.

 Nedēļās mērķis:

Aktualizēt un padziļināt vēstures un kulturoloģijas stundās iegūtās zināšanas.

Nedēļas uzdevumi:

 1. Piedāvāt skolēniem radoši izpausties.
 2. Veicināt skolēnu interesi par mācību priekšmetiem.
 3. Audzināt skolēnos apzinātu attieksme pret savas valsts, savas tautas, savas ģimenes vēsturi.
 4. Mācīt vēsturisko avotu analīzei.

Nedēļas lakā bija paredzētas sekojošās aktivitātes:

 1. 17.03.15 – muzeju diena.
 2. 23. – 24.03.15 skolā tiks organizēts improvizētais vēsturiskais muzejs.
 3. 23.03.15 7. – 8. stundās notiks vēsturiskā viktorīna „Vēsturiskais rats”.
 4. 25.03.15 skolas otrajā stāvā tiks organizētā izstāde „Vēsturiskais portrets”.
 5. Nedēļas laikā stundās tiks organizētas viktorīnas.
 6. 25.03.15 notiks konkurss „Muzejā bija…”
 7. 26.03.15 notiks konkurss „Vēsturiskais avots vēsta…”
 8. 23.03.15 līdz 27.03.15 skolas aktu zālē tiks organizētā Nacionālā Latvijas vēstures muzeja «Baltijas brīvības ceļš”, kuru apmeklēs 6. – 11. klašu skolēni.

Muzeju dienā (17.03.15) piedalījās 6., 7., 9 klasēs.

6. klašu skolēni piedalījās muzeju stundā „Latvijas teritorija aizvēstures periodā. Dzels laikmets”. Skolēni iepazinās ar Latvijas seniem iedzīvotājiem, to nodarbošanās, kultūru, paražām, tautas tērpiem. Pēc teorētiskās informācijas skolēniem tika piedāvātas praktiski uzdevumi ar darba lapām.

7. klašu skolēni piedalījās „Bruņinieku turnīrā”. Iepazinās ar viduslaiku bruņinieku sabiedrību, bruņinieku, ieročiem, bruņām, tradīcijām. Skolēni piedalījās lomu spēlē „Iecelšanā bruņinieku kārtā”. Skolēniem bija iespēja pielaikot viduslaiku drēbes un iepazīties ar viduslaiku uzvedības etiķeti.

9. klašu skolēniem tika piedāvāta ekskursija „Latvijas neatkarīgā valsts” eksāmenam sagatavošanai. Pēc teorētiskās daļas skolēni piedalījās orientēšanās viktorīnā ar darba lapām. Uzdevumi skara informāciju par Latvijas politiskajiem līderiem, ekonomisko attīstību, valsts ārpolitiku un iekšpolitiku. Darba lapas piedāvāja atkārtoti izanalizēt muzeja ekspozīcijas avotus un atrast tajās nepieciešamo informāciju.

foto Foto

Pēc muzeju apmeklēšanas skolēniem tika piedāvāts uzrakstīt rakstu „Muzejā bija…”. Konkursā uzvarēja Prokofjeva Jana – 9.b klase un Jamukjan Santa 7.b klase.

Laika posmā no 23 līdz 24 martam skolā tika organizēts improvizētais vēsturiskais muzejs. Muzeja eksponāti atspoguļoja cilvēces vēsturi no aizvēsturiskajiem laikiem līdz jaunāko laiku vēsturi. 25 skolēni piedalījās ekspozīcijas veidošanā. Muzeju apmeklēja skolēni no 1. līdz 11 klasei.

23.03.15 skolas aktu zālē notika vēsturiskā viktorīna „Vēsturiskais rats”. Viktorīnā piedalījās 7 klases. Komandām bija jāatbild uz jautājumiem par vēsturiskām personībām, dažāda laika izgudrojumiem, vēsturiskiem notikumiem, bija jāaizpilda kontūrkartes un parādīt radošu mājas darbu „Vēsturisko modes skatu”.

Viktorīnā klases ieguva vietas:

1. vieta – 9.b klase;

2. vieta – 9.a un 8.b klases;

3. vieta – 6.a klase.

9.b un 7.b klases saņēma atzinības rakstus.

foto Foto

24 martā skolas gaiteņos notika izstāde „Vēsturiskais portrets”. Konkursā „Vēsturiskai portrets” piedalījās 20 skolēni. Izstādē tika atspoguļoti senie laiki, viduslaiki, jaunie un jaunākie laiki.

1. vieta – Marija Bartkeviča – 9.b klase

2. vieta – Marina Smirnova – 8.b klase, Savelijs Ruļovs – 7.b klase

3. vieta – Cerņonoks Ilja – 5.a klase, Čerņonoka Polina, Piskunovs Valentīns – 8.b klase.

Realizējot vienu no vēstures nedēļas uzdevumiem, skolēniem piedāvāts analizēt vēsturiskus avotus. Konkursā uzvarēja Marija Ostrovska – 8.c klase.

Otro gadu skolas sadarbībā ar Nacionālo Latvijas vēstures muzeju izveidojās jauna aktivitāte – ceļojošā izstāde. Šogad tā bija „Baltijas brīvības ceļš”. Šo izstādi apmeklēja visas skolas klases, kuras tiek pasniegtas vēsture. Skolēni, analizējot izstādi, atbildēja uz skolotāju jautājumiem, pierakstot atbildes darba burtnīcas. Īpaši svarīgi izstāde bija 9. klašu skolēniem, jo bērniem būs jāliek valsts eksāmens Latvijas vēsturē.

foto Foto


ISIC Latvia apbalvo šī mācību gada sekmīgākos skolēnus

 ISIC Latvia mācību gada izskaņā 6 skolās apbalvoja centīgākos skolēnus. Jauniešu nominācijas izvirzīja pašas skolas, vērtējot gan sekmes, dalību olimpiādēs, skolas un ārpusskolas piedalīšanos pasākumos un konkursos.

Sekmīgākie skolēni tika nominēti sešās Latvijas skolās: Rīgas 22. vidusskolā, Ziemeļvalstu ģimnāzijā, Ulbrokas vidusskolā, Rīgas Hanzas vidusskolā, Madonas Valsts ģimnāzijā un Mārupes vidusskolā.

     Sekmīgāko un aktīvāko skolēnu nominācijai izvirzītie skolēni saņēma balvas un diplomus no ISIC Latvia un sadarbības partneriem: „Dailes teātra”, „Latvijas Nacionālā teātra”, „Rīgas Cirka”, „Questlab” kvesta istabas, izklaides un tūrisma uzņēmuma „Gandrs”, galda spēļu veikala „Brain Games”, „Skrīveru saldumiem”, „AERODIUM” vēja tuneļa, ceļojošās izstādes „Titāniks”, „Junge.lv” un „Krūmiņa beķerejas” konditorejām.

„Mums prieks redzēt, ka ar katru gadu palielinās to partneru skaits, kas vēlas atbalstīt centīgākos skolēnus. Daži no tiem jau ir ilggadēji atbalstītāji un varam novērot, ka par erudītiem un aktīviem jauniešiem uzņēmumi domā un vēlas tos uzmundrināt,” min ISIC Latvia sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītāja Iveta Sēbriņa.

Sekmīgāko skolēnu nominēšanas tradīciju ISIC Latvia iedibināja 2012.gadā. Pērn tika apbalvoti labākie skolēni 8 sadarbības skolās. Šogad pieteicās sešas skolas, tajā skaitā arī Madonas Valsts ģimnāzija, kura ir pirmā ārpus Rīgas reģiona esošā skola, kurā par īpašiem nopelniem pateicās saviem centīgākajiem skolēniem.

Papildus katras klases labākais skolēns savā īpašumā saņēma arī ISIC dāvanu kartes ar iespēju izveidot jaunu ISIC karti, ar kuru var gūt atlaides vairāk kā 750 vietās Latvijā un 125 000 vietās pasaulē.

     ISIC ir vienīgā starptautiskā UNESCO atzītā studentu, skolēnu, pasniedzēju identifikācijas un atlaižu karte, ko lieto vairāk kā 5 miljonu jauniešu visā pasaulē.


Starptautiskā matemātiskā konkursa «Ķengurs 2015» rezultāti

Konkursā piedalījās vairāk kā 140 skolas skolēnu no 2. līdz 10. klasei.

Apsveicam skolēnus, kas iekļuvuši konkursa "Top-20":

 • Jeļizaveta Dobrovoļska, 4.b (7 vieta Latvijā starp 1986 dalībniekiem),
 • Arleta Kezika, 5.b (10 vieta Latvijā starp 1882 dalībniekiem),
 • Aleksandrs Začinskis, 8.a (14 vieta Latvijā starp 1203 dalībniekiem),
 • Jegors Smirnovs, 9.b (18 vieta Latvijā starp 960 dalībniekiem).

1. vieta Latvijas zinātniskajā konferencē

11.a klases skolnieki Andrejs Krukovskis un Ēriks Petrovs ieguva 1. vietu Latvijas 39. skolēnu zinātniskās (zinātniski-pētniecisko darbu) konferences Informātikas sekcijā ar darbu "Neironu tīkla integrēšana virtuāla robota modelī".

  

Projekts „Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem”

Mūsu skolas 5.a klases skolēni piedalījās Latviešu valodas aģentūras realizētajā Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projektā „Starpkultūru mācības vecākiem, pedagogiem un skolēniem” (Nr. IF/2013/3/1) šā gada martā. Skolēni kopā ar skolotāju Daci Lukasi filmējās metodiskajā materiālā par Sprīdīti. Skolēniem bija liels prieks piedalīties šī materiāla veidošanā, jo viņus taču filmēja! Videomateriāls ir izvietots internetā, lai skolotāji smeltos idejas savu stundu veidošanā darbā ar multikulturālām klasēm.

 http://www.sazinastilts.lv/language-learning/parents/

link Video

Bērnu un jauniešu žūrija – 2014

 2015.gada februārī noslēdzās kārtējais bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas kultūras programmas „Bērnu un jauniešu žūrija” posms, kuru ir izstrādājis Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs. Programma tiek īstenota kopš 2002.gada.

 Mūsu Rīgas 22. vidusskola piedalās programmā jau otro reizi (no 2012.gada). Kopā mums bija piedāvātas lasīšanai 15 jaunas grāmatas latviešu valodā piecās vecumposma grupās. Starp autoriem bija šādi rakstnieki un dzejnieki: Māra Cielēna, Ojārs Vācietis, Juris Zvirgzdiņš, Eduards Uspenskis, Viks, Vivo, Henrika Andersone, Laima Kota u.c. Šīs grāmatas ir papildinājušas skolas bibliotēkas fondu.

 Jaunās grāmatas latviešu valodā pieteicās lasīt 14 skolēnu no 2.a, 2.b, 3.a, 4.a, 5.a, 9.b, 10.a, 10.b, 12.b klasēm un viens pieaugušais lasītājs. Lasīšanas vadītājas bija skolas bibliotekāre Svetlana Semjonova un latviešu valodas skolotāja Dace Lukase.

Visi žūrijas dalībnieki saņēma suvenīrus no Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra un grāmatas latviešu valodā no skolas bibliotēkas.


Olimpiādes: vācu valoda, matemātika, krievu valoda un literatūra

Vācu valoda:

 • Diāna Bikovska (11.a)

Diāna piedalījās Valsts olimpiādē un tika izvirzīta tālāk uz Baltijas olimpiādi.

Krievu valoda un literatūra:

 • 2. vieta: Marija Ostrovska (8.c)
 • 3. vieta: Kristīne Kozlova (11.b)

Matemātika:

 • 1. vieta: Arleta Kezika (5.b), Oleksandr Bryker (7.b)
 • 2. vieta: Andrejs Karelovs (5.a), Andrejs Kļancevičs (5.a), Aleksandrs Začinskis (8.a)
 • 3. vieta: Arina Djatlova (5.a), Vladimirs Jovļevs (5.b), Nikita Muchin (5.a), Kira Rudiša (5.b), Jegors Vladimirovs (6.b), Tatjana Kiseļova (8.c), Marija Ostrovska (8.c), Nikoleta Skļareviča (8.c)
 • Atzinība: Artūrs Šaicāns (5.b), Vladislavs Pavlovs (8.a)

Īpašs paldies mūsu brīnišķīgajiem pedagogiem:

Vācu valodas skolotājai – Gaļinai Melnei, krievu valodas un literatūras skolotājām – Natalijai Masļeņņikovai, Jūlijai Kuzņecovai, kā arī talantīgajiem matemātikas skolotājiem – Markam Gitermanam, Gaļinai Kožanei, Marijai Lapšinai, Tatjanai Ščerbiņinai un Marinai trušinai!


Labākais brīvlaiks manā dzīvē!

  

Ar vārdiem „Šis bija labākais brīvlaiks manā dzīvē” noslēdzās Latviešu valodas aģentūras Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta „Atbalsts Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Nr. IF/2013/1.a/2) nometne „Esi draugs!”. Nometne no š. g. 16. līdz 20. martam notika viesu namā „Sauleskalns” – gleznainā vietā netālu no Zaķumuižas, Lielās Juglas krastā. Brīnišķīgu laiku kopā pavadīja trešo valstu valstspiederīgie bērni un jaunieši no dažādām Latvijas skolām un Latvijas skolēni.

Nometnes galvenais mērķis bija pilnveidot skolēnu latviešu valodas prasmes, iepazīt Latvijas kultūru (t. sk. amatniecību) un vēsturi, pavadot laiku kopīgās un interesantās nodarbībās pozitīvā mācību vidē. Skolēni papildus latviešu valodas apguvei, kopīgām spēlēm, uzvedumiem un koncertiem, veidoja dažādus sadzīves priekšmetus no dabas materiāliem, kā arī pavadīja laiku, tecinot bērzu sulas, sarunājoties pie ugunskuru, cepot maizi pēc viduslaiku tradīcijām un iepazīstot bruņinieku cīņas Latvijā. Vispusīgā nometnes programma ļāva katram atrast ko aizraujošu, parādīt savas prasmes, zināšanas, kas pozitīvi ietekmēja nometnes emocionālo gaisotni. Skolēni, vērtējot nometnē pavadīto laiku, kā lielākos ieguvumus minēja – iegūti jauni draugi, iepazītas latviešu tradīcijas, apgūti jauni vārdi un frāzes latviešu valodā; bet galvenais – tik daudz smaidīts kā šajās dienās, neesot sen!

Speciālas nodarbības nometnes laikā tika organizētas arī vecākiem un pedagogiem, kuri ikdienā strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem skolēniem.

No Rīgas 22. vidusskolas piedalījās 5 bērni.

Projekts „Atbalsts trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas periodā 2” (Nr. IF/2013/1.a/2) tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta līdzekļu (25%) finansējumu.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild Latviešu valodas aģentūra.


Karaoke vakars

Silts vakars, saulaini smaidi, aizraujošas dziesmas, trakas dejas, ekscentriskas uzstāšanās, aizraujoši ritmi un pati labākā sajūta pasaulē - galvenie karaoke vakara faktori!

foto Foto


 Tatjanas diena

Tatjanas diena – Krievu kultūras un izglītības svētki.

Konkursa temats: Krievu kultūras sudraba laikmets.

Konkursā piedalījās 354 darbi no 43 Latvijas mācību iestādēm. Žūrija apbalvoja mūsu skolas skolnieces Arinu Aleksejevu (9.b) ar diplomu par zīmējuma oriģinalitāti un Karīnu Zeļenkovu (2.a) par portreta izteksmīgumu.

Apsveicam!


Laimīgu Jauno 2015. gadu!

Nominācijas: 1.-4. klases

link Video

Nominācijas: 5.-12. klases

link Video

Sveicam Jaunajā gadā un novēlam uzvaras, veiksmi un sasniegt izvirzītos mērķus!


Apsveicam rajona olimpiāžu uzvarētājus

 Franču valoda

Atzinība - Elīna Malova (11.b)

Vēsture

3. vieta - Viktors Petrovs (9.b)

Informātika (programmēšana)

3. vieta - Vladimirs Hromakovs (12.a)

Atzinība - Ēriks Petrovs (11.a)

Skolēni aizstāvēs skolas godu arī valsts programmēšanas olimpiādē. Vēlam viņiem veiksmi un labus panākumus.


Mārtiņdienas gadatirgus

 Novembrī latviešu valodas un literatūras nedēļas laikā skolā notikai ikgadējais labdarības "Mārtiņdienas gadatirgus". Organizatori kā ierasts bija pirmo piecu klasu skolēni. Gadatirgū varēja nopirkt rokdarbus un dažādus gardus kārumus. Notika arī konkursi un viktorīnas, kurus organizēma 8. klases. Tirgošanās rezultātā tika savākti 203€, kas tikai pārskaitīti labdarības fondam "Ticība, Cerība, Mīlestība" bērnu Aleksandras un Anastasijas ārstēšanai. Paldies visiem organizatoriem, dalībniekiem, viesiem. Kopā esam izdarījuši labu darbu.

foto Foto


Konkurss „Ziemas prieki”

  

Mūsu skolas skolēni aktīvi piedalās Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā - labdarības akcijā „Ziemas prieki”, kuru organizē Bērnu un jauniešu centrs „Mīlgrāvis” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi un VSIA Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas novietnes Gaiļezerā pedagoģijas dienestu. Bērnu slimnīcas gaiteņos tika izstādīti bērnu vizuālās mākslas darbi, kuri rotā un iepriecina bērnus, vecākus un ārstus visā slimnīcā katrus Ziemassvētkus. Visi konkursam iesniegtie vizuāli plastiskās mākslas darbi piedalās labdarības akcijā un paliek bērnu slimnīcai kā noformējums Ziemassvētkos.

Kopīgi Rīgas skolēni izveido skaistu izstādi un izrotā telpas Bērnu slimnīcas novietnē Gaiļezerā. Šogad 5.a klases skolniece Jevgēnija Ivanova tika apbalvota ar atzinības rakstu par piedalīšanos Ziemassvētku akcijā. Apsveicam! 


Apsveicam olimpiāžu uzvarētājus!

Mūsu skolas skolēni nepārstāj priecēt ar saviem sasniegumiem. Lepojamies par skolēniem, kas iegūst teicamus rezultatus pilsētas olimpiādēs.

Latviešu valoda

З vieta: Tatjana Kiseļova (8.c)

Vācu valoda

Diāna Bikovska (11.b)

Izvirzīta uz valsts olimpiādi.

Bioloģija

3 vieta: Aleksandrs Kuzņecovs (10.b), Darja Černova (11.a), Kristīne Kozlova (11.b), Viktorija Aleksejeva (12.a)

Atzinība: Taira Safina (9.b)

Paldies pedagogiem I. Tauterei, G. Melnei, J. Šmukstei.


Radošie saieti 2014

Draudzības, radošuma un iespēju "jūra" piepildīja 200 Radošo saietu dalībniekus.

Esam ļoti pateicīgi mūsu absolventu komandai par uzticību skolai un nenovērtējamu palīdzību Radošo saietu organizēšanā!

Lasīt tālāk...


Skolotāju diena

  

Urā! Skolotāju diena! Skolā svētk, bet man gan ir darbs, darbs darbs. Es esmu vietnieks-dublieris. Un mans galvenais uzdevums šajā dienā ir aizstāt īstos skolas vietniekus. Man patīk uzņemties atbildību tāpēc es nelaidu garām šādu iespēju.

Visu dienu bija labs garastāvoklis. Varēja arī just nelielu spriedzi tapēc, ka skolotāji-dublieri gatavojās stundām un satraucās. Visi sveica skolotājus ar ziediem un konfektēm. Manu kolēģu, ja tā var teikt, sejās bija neaprakstāms prieks.

Pārbaudot bērnu darbu, es pārliecinājos, ka mūsu skolēni māk gatavoties stundām un prot tās labi pasniegt, izmantojot dažādas metodes: krustvārdu mīklas, testus, spēles, mīklas, utt.

Un protams nevar nepieminēt svētku koncertu, kurš notika atjaunotajā aktu zālē. Tradicionāli, katru gadu, skolēni veidoja uzdevumus skolotājiem - vai nu kādu "stundu" vai kustību uzdevumu. Šogad es veidoju īru nacionālo deju stundu mūsu skolotājiem. Esmu pateicīgs par viņu aktīvu dalību un vēlmi apgūt kaut ko jaunu!

Paldies visiem skolotājiem, ka viņi ļauj mums parādīt sevi un pašrealizēties, kas ir pats svarīgākais.

Vjačeslavs Jusenis 12.а
vietnieks-dublieris

foto Foto


Olimpiskā diena (26.09.2014)

LU stadionā (pretī Daugavas sporta namam)

Piedalās 4.-12. klases

Programmā: Krosa skrējiens, Olimpiskā stafete.

Ierašanās:

4.-5.kl. plkst. 9:00-10:00

6.-7.kl. plkst. 10:00-11:00

8.-9.kl. plkst. 11:00-12:00

10.-12.kl. plkst. 12:00-13:00

1., 2., 3. klasēm notiek stundas skolā!

Olimpiskā diena (26.09.2014)

LU stadionā (pretī Daugavas sporta namam)

Piedalās 4.-12. klases

Programmā: Krosa skrējiens, Olimpiskā stafete.

Ierašanās:

4.-5.kl. plkst. 9:00-10:00

6.-7.kl. plkst. 10:00-11:00

8.-9.kl. plkst. 11:00-12:00

10.-12.kl. plkst. 12:00-13:00

1., 2., 3. klasēm notiek stundas skolā!


Karjeras nedēļa 2014

«Es būšu... Vai zini, kas būsi Tu?»

2014.gada 13.-17.oktobris

Karjeras nedēļas tēma Rīgā: „Manu vecāku profesija” (iepazīsti vecāku profesiju, iepazīsti sevi, gūsti pieredzi, esi uzņēmīgs, zini informācijas resursus, mācies palīdzēt savam bērnam izvēlēties karjeru).

 Rīgas 22. vidusskolas pasākumu plāns

 

 

 

Uz lapas sākumu Top