COVID-19 atbalsts

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem Rīgas 22. vidusskola sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu:

  • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRISTAR", reģ. Nr. 40003658252 

Projekts “Darīt kopā”

20190918_RIIMC 20190918_BritishCouncil

21.01.2020. Rīgas 22. vidusskolā un 28.01.2020. Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā projektā “Darīt kopā” ietvaros mazās grupās norisinājās novembrī un decembrī vēroto stundu analīze un prezentēšana. Kolēģi apsprieda vērotās stundas, sniedza viens otram atgriezenisko saiti un stāstīja kādas jaunas lietas, darba paņēmienus var aizņemties viens no otrā. Galvenie secinājumi no skolotājiem: mūsu skolu skolēni ir ļoti līdzīgi, esam saņēmuši instrumentus, kā jēgpilni vērot stundas un sniegt AS kolēģiem, kā arī forši aiziet uz kaimiņ skolu pavērot savu kolēģu darbu, tas dod iedvesmu turpmākām darbam.

  

  

Š.g. 12. februārī Rīgas 22. vidusskolā notika kārtējā 22. vsk. un N.Draudziņas vidusskolas pedagogu un skolu administrāciju tikšanās , lai teorētiski - praktiskā nodarbībā rosinātu pedagogus AS dažādo risinājumu un iespējamo variāciju meklējumos, kopīgi domātu par jauno standartu. Nodarbību vadīja Rīgas 22. vsk. skolotājs Marks Gitermans, kurš bija sagatavojis ļoti piesātinātu teorētisko nodarbības daļu par caurviju prasmēm, kā arī uzdevumiem, jautājumiem un radošai iniciatīvai bagātu materiālu. Klātesošie ļoti labprāt piedalījās šajā nodarbībā. Darbības komandas bija jau sākotnēji veidotas dažādas gan no abu skolu kolēģiem, gan ņemot vērā mācāmos priekšmetus. Darbs izvērtās ļoti saspringts, viedokļu bagāts un noteikti nākotnei rosinošs un izmantojams.

Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas skolotāja Sovita Luzere dalījās pieredzē par e-Twinning projektu "You're not alone" starp abu skolu angļu valodas skolotājiem un 5. - 9. klašu skolēniem.

Visas kopīgās tikšanās bijušas ļoti vajadzīgas informācijas ieguves un praktisko darbību pielietošanai turpmākajā darbā.

20200327_daram_kopa_2

 

  

 


Zīmējumu konkurss TATJANAS DIENA

Konkursa TATJANAS DIENA 2020 „Rakstnieka E.Uspenska daiļrades ilustrējumi” laureāti:

Par veiksmīgu piedalīšanos zīmējumu konkursā ar atzinības diplomiem apbalvoti mūsu skolas skolēni - Marats Dzjubenko (3.b klase), Sabrina Krieviņa (6.a klase) un Vladislava Kirjanova (7.a klase), pedagogs Natālija Hroļenko

Apsveicam mūsu laureātus!


Bērnu zīmējumu konkurss “Kaķis Matroskins”

 Mūsu skolas skolēni aktīvi piedalījās rakstnieka Vladimira Novikova organizētajā zīmējumu konkursā “Kaķis Matroskins iet jūrā” . Konkurss bija veltīts rakstnieka Eduarda Uspenska literārai daiļradei. Konkursā piedalījās 85 zīmējumi.

Konkursa skolas posms tika organizēts ar Rīgas 22.vidusskolas bibliotekāri S.Semjonovu un vizuālās mākslas skolotāju N.Hroļenko sadarbību. No mūsu skolas tika iesniegti 17 skolēnu zīmējumi. Par veiksmīgu piedalīšanos konkursā žurija apbalvoja ar pateicības rakstiem sekojošus Rīgas 22.vidusskolas audzēkņus – Danielu Ambreitu (2.a klase) un Marinu Marinu (2.b klase). Visi konkursa zīmējumi ir apskatāmi Rīgas Centrālās bibliotēkas telpās.

Skatīt zīmējumus...

Apsveicam!


Konkurss-seminārs "Matris Lingua"-2019

Iesācēji autori, kas dzīvo Latvijā un raksta dzeju, prozu vai dramaturģiju savā dzimtajā valodā (krievu, baltkrievu, poļu u.c.), kā arī vēlas attīstīt un pilnveidot savu meistarību, piedalījās konkursā "Matris Lingua" („Mātes valoda”).

Konkursa uzvarētāji uzaicināti uz semināru, kas notika no 2019. gada oktobra pirmajā pusē un kura laikā bija iespēja no pieredzējušiem rakstniekiem, tulkiem un literatūras teorētiķiem dzirdēt savu darbu vērtējumu kā arī ņemt dalību meistardarbnīcā un klausīties lekcijas (Sergejs Morejno, Pavels Vaskans, Irina Cigaļska u.c.) par svarīgiem literārā darba jautājumiem.

Viena konkursante no Rigas 22. vidusskolas (Arina Maļinovska, 10.b) piedalījās seminārā. Viņa ir skolas literārā pulciņa „Svet-Raduga” audzēkņe. Vadītāja - bibliotekāre Svetlana Semjonova.

Arina stāsta: “Informatīvs seminārs, daudz nepieciešamās informācijas un zināšanu. Galvenais bija padomi par īpašajām problēmām žurnālistikas jomā, ieteikumi turpmākajai sevis pilnveidošanai. Seminārs veicinās profesionālo izaugsmi turpmāk.

Bija ļoti interesanti izklāstīts materiāls. Vizuāls, emocionāls kontakts ar auditoriju individuāla pieeja, izsmeļošas atbildes uz jautājumiem”.

Semināru rīko Latvijas Rakstnieku savienība un Literārās izglītības un jaunrades atbalsta centrs un atbalsta LR Kultūras ministrija. Seminārs notika LRS telpās.Zelta stipendija

Ceturtdien, 3. okgobrī VEF Kultūras pilī tika sveikti labākie Rīgas skolēni. Rīgas Domes pārstāvji viņiem pasniedza "Zelta stipendijas"

Stipendiju saņēma 2019. gada absolvente Tatjana Kiseļova!

Stipendijas piešķir skolēniem par izciliem sasniegumiem ikdienas stundās, Rīgas un Valsts olimpiādēs, kā arī par labiem sasniegumiem zinātniski-pētniecisko darbu konferencēs. Sveicam Tatjanu un viņas skolotājus ar zelta uzvaru!

  


Projekts “Darīt kopā”

20190918_RIIMC 20190918_BritishCouncil

Rīgas 22. vidusskola kopā ar Natālijas Draudziņas vidusskola 2019./2020. macību gadā piedalās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra un British Council pārstāvniecība Latvijā sadarbības projektā “Darīt kopā”, kura mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācība procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā, izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.

 20190918_darit_kopa

13. un 14. augustā Rīgas 22. vidusskolas un Natālijas Draudziņas vidusskolas komanda piedalījās RIIMC un British Council pārstāvniecība Latvijā rīkotajā ievadseminārā, kur piedalījās 14 Latvijas skolu komandas. Semināra laikā mēs prezentējam savas skolas un komandu, izstrādājam detalizēto sadarbības projektu, runājam par dažādiem sadarbības aspektiem, mācījāmies strādāt ar sociālajiem medijiem un vakarā sapņojam par nākotni zem Turbas dižozola.

https://www.britishcouncil.lv

https://lv-lv.facebook.com/BritishCouncilLatvia

https://riimc.lv/


Laivu brauciens

2019.g. 6.-7. septembrī 8.b klases skolēni brauca pa Gauju ar laivām no Jāņarāmja līdz Žagarkalna kempingam, kur nakšņoja teltīs.

Skolēni apzinājās savas stiprās un vājās puses, izaicināja sevi gan emocionāli, gan fiziski, guva prieku un atpūtu dabā, kā arī apguva izdzīvošanas iemaņas. Braucot pa Gauju skolēni baudīja gleznainus upes krastus, novēroja pīles, spāres un citus ūdens kukaiņus. Airējot skolēni pētīja kustības likumus. Vērojot nakts debesis viņi atcerējās iepriekš iemācītos zvaigznājus un iegaumēja jaunus.Zinību diena

Sveicam skolēnus, skolotājus un vecākus Zinību dienā! Tradicionāli sākām jauno mācību gadu ar svinīgo līniju skolas pagalmā.

  

Savukārt pirmklasniekus iepazīstinājām ar dažiem skolotājiem pirmklasnieka svētkos.

  

Uz lapas sākumu Top