Rīgas skolas, kuras īsteno mazākumtautību programmas, aktīvi gatavojas pārejai uz mācībām latviešu valodā

Jau no 1. septembra mācības latviešu valodā uzsāks visi 1., 4., un 7. klašu skolēni Rīgas skolās, kuras līdz šim īstenoja mazākumtautību programmas. Izglītības iestādes aktīvi gatavojas šim notikumam. Aizvadīti vairāki pieredzes apmaiņas semināri un arī skolotāji aktīvi gatavojas jaunajam mācību gadam. 

Rīgas pašvaldības skolas sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu strādā gan pie īstermiņa, gan ilgtermiņa rīcības plāniem par pāreju uz mācībām latviešu valodā.

Rīgas pašvaldībā ir vairākas mazākumtautību skolas, kurās jau arī līdz šim atsevišķās klasēs mācības tika īstenotas latviešu valodas programmā. Šīs skolas un to pārstāvji semināros un savstarpējās apmaiņas programmās dalās ar savu līdzšinējo pieredzi un sniedz padomus viens otram. Viena no šādām skolām ir arī Rīgas 34. vidusskola. 

“Bērni ir ieinteresēti apgūt latviešu valodu un viņi ar prieku gan lasa latviski, gan iet uz skolas bibliotēku ņemt grāmatas latviešu valodā. Ja kādu vārdu nesaprot, es viņiem netulkoju, stāstu līdzībās. Es cenšos viņus ievirzīt uz to, lai viņi savā starpā mēģina runāt latviski,” par savu pieredzi ar mazākumtautību skolēniem stāsta Rīgas 34. vidusskolas latviešu valodas un sākumskolas skolotāja Laura Grāvīte. 

Rīgas pašvaldībā šobrīd ir 51 skola kopā ar 33625 skolēniem un 4501 pedagogiem, kuras īsteno mazākumtautību izglītības programmas. No tām 17 skolās līdz šim tika īstenotas mazākumtautību pamatizglītības programmas.

Saite uz video: https://www.youtube.com/watch?v=I5lqtQstW4I 

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, tālrunis: +371 26207745, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv   


Skolas darbinieki piedalās pedagogu streikā


Mūsu skolas darbinieki piedalās streikā. Tāpēc no 24.04.2023. līdz 26.04.2023. nenotiks mācību process lielākajai daļai klašu. Precīzāka informācija ir nosūtīta vecākiem E-klasē.


 Komandu sacensības

6. aprīlī notika tradicionālās skolas komandu sacensības datorikā 5.-6. klasēm. Paldies skolēniem par aktīvu dalību un atjautību, risinot neierastus uzdevumus!


Skolas tirdziņš

 Mūsu skolas Aktu zālē 29.,30.,31. martā starpbrīžu un brīvo stundu laikā notika «Skolas tirdziņš». Tajā skolēni varēja iegadāties preces, kurus tirdziņa dalībnieki paši izgatavoja mājās.

Tirdziņu papildināja dažādas aktivitātes un sacensības, kur par uzvaru skolēni varēja saņemt atlaides, vai kādu no tirdziņā piedāvātajiem produktiem.
Bija ļoti patīkama atmosfēra!

Paldies gan organizatoriem, gan dalībniekiem, gan mūziķiem par piedalīšanos!

  


Ķekatas

No 13. līdz 14. janvārim mūsu skolā notika nakts, veltīta ķekatām un dziesmām.

Skolēni no Ventspils stāstīja dalībniekiem par slāvu tradīcijām (zīlēšana, dziesmas, tautas spēles). Dalībniekiem bija iespēja sajust, kā tas ir - ģērbties paštaisītajos kostīmos, staigāt pa mājām (kabinetiem), dziedāt un saņemt kādu garšumu.

Paldies dalībniekiem par piedalīšanos un organizatoriem par tādu spilgtu un aizraujošu pasākumu! 

  


Sacensības "Jautras stafetes 4.-6. klasēm"

25. janvāri notika skolas sacensības stafetēs “Jautras stafetēs 4.- 6. klasēm”. Paldies visiem dalībniekiem un organizatoriem. Atsauksme no skolēnu puses bija pozitīva. Apsveicam uzvarētājus! Modes nedēļa

12. decembrī mūsu skolā sākas “Modes nedēļa”!

  • Pirmdien skolēni valkāja adītus džemperus.
  • Otrdien bija jāvalkā kāds Jaungada aksesuārs, piemēram, cepurīte, vītne vai zeķes.
  • Trešdien bija jāvalkā zaļas un sarkanas drēbes.
  • Ceturtdien bija jāģērbjas kā Jaungada varonim, piemēram, kā Ziemassvētku vecītim, Sniega meitenei, piparkūkām vai briežiem.
  • Piektdien bija jāuzvelk pidžama. Galu galā ir jāspēj sadalīt miegu un darbu. Rezumējot, varam teikt, ka lielākā daļa skolēnu un skolotāju ievēroja “Modes nedēļas” grafiku, kas nevar neiepriecināt gan organizatorus, gan pašus skolēnus.

 


Radošuma nakts

No 9. decembra vakara līdz 10. decembra rītam skolā norisinājās “Radošuma nakts”. Pasākumā piedalījās 10.-12.klašu skolēni. Dalībnieki tika sadalīti trīs komandās un piedalījās kvestā. Kvests tika pabeigts ap pulksten diviem naktī. Nākamais pasākums bija deju duelis. Pēc dejām notika talka, kura laikā tika sakārtota skola. 4:00 dalībnieki devās gulēt!  Mārtiņdienas gadatirgus

10. novembrī mūsu aktu zālē notika Mārtiņdienas gadatirgus!Gadatirgū savas pagatavotās preces pārdeva 1-5 klašu skolēni! Bet 6-12 klašu skolēni varēja piedalīties tajā kā apmeklētāji un pircēji! Paldies skolēniem par piedalīšanos tajā!

 


17.11.2022. koncerts

 17. novembrī mūsu skolā notika Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts. Šajā dienā uz skatuves uzstājās daudzi - gan sākumskolas, gan pamatskolas un vidusskolas skolēni. Sākumskolas skolēni skaitīja dzejoli un dziedāja, 11. klases skolēni dejoja, 9.B klases skolēni skaitīja Imanta Ziedoņa epifāniju “Daudz prieka man gājis secen”. Koncertā 3., 9. un 11. klašu skolēni dziedāja arī dziesmas "Debesis iekrita Tevī" un "Mana Dziesma".

  


Piedalāmies pasākumos

 11. klases skolniece, Natalija Artamonova ar savu pedagoģi Irinu Parakhneviču piedalījās “Balva Cilvēka Izaugsmei” ceremonijā,kas notika ar ASV vēstniecības atbalstu. Tur Natalija izpildīja dziesmu “Pāde”. Apbalvošana tika translētā Re TV kanālā. Par savu piedalīšanos Natalija saņēma pateicību no organizātoriem.

 Infografikas par ēdināšanu skolās no 01.10.2022.

 Atvērt PDF datnē

20220926_skolas_edinasana_Slide1

20220926_skolas_edinasana_Slide2

20220926_skolas_edinasana_Slide3

20220926_skolas_edinasana_Slide4

20220926_skolas_edinasana_Slide5

20220926_skolas_edinasana_Slide6


Pedagogu streiks

Valdības un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) pārstāvji vienojušies par kompromisu attiecībā uz pedagogu atalgojumu un slodzēm un par plānotā streika atcelšanu. 19.septembrī turpinām mācību procesu ierastajā režīmā.

19.septembrī Latvijas skolotāji plāno uzsākt beztermiņa streiku.

Rīgas 22. vidusskolas 45 pedagogi nolēma piedalīties streikā vienu dienu 19.09.2022. Aicinām mūs atbalstīt un kopīgi iestāties par izglītības sistēmas sakārtošanu. Piedalāmies,

  • lai aktualizētu ieilgušo krīzi izglītības sistēmā;
  • lai mūsu bērniem turpmākajā izglītības procesā nezustu izglītības kvalitāte kritiska pedagogu trūkuma dēļ;
  • lai pievērstu sabiedrības un valdības uzmanību pedagogu pārslodzei, kas saistīta ar kompetencēs balstītās pieejas īstenošanai nepieciešamo mācību materiālu izstrādi;
  • iestātos par sabalansētu pedagoga slodzi, nodrošinot ne vairāk kā 60% darba laika kontaktstundām un ne mazāk kā 40% darba laika pārējo pienākumu izpildei;
  • iestātos par taisnīgu valdības pieņemto lēmumu īstenošanu.

Skolotāji iestājas par izglītību kā valstisku prioritāti visās jomās. Šobrīd streiks ir vienīgais risinājums, lai mēs tiktu sadzirdēti. Streikosim vienu dienu 19. septembrī.

Jebkuram skolotājam ir tiesības turpināt streiku par mācību procesa organizēšanu, ja kāds no skolotājiem izteiks velmi turpināt streiku informēsim e-klases vēstulē. 

Tā kā pārmaiņas ir iespējamas tikai kopīgiem spēkiem, būsim saprotoši, sadarbosimies un atbalstīsim viens otru.

Rīgas 22. vidusskolas kolektīvs


Par izglītojamo ēdināšanu

No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.

No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem ne lielākā apmērā, kā tos nodrošina Pašvaldība.

1. – 4. klašu izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts un Pašvaldības līdzekļiem.

Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.

Papildu informācija:

Samaksas kārtība par ēdināšanu:

MAKSA PAR LAUNAGU (viena ēdienreize) – 0,77 eiro (ar PVN).

Bezskaidras naudas maksājumus var veikt ar zemāk norādītajiem rekvizītiem:
SIA „FRISTAR",
Reģ.Nr.40003658252
A/S „Swedbank"
Konts: LV60 HABA 0551 0062 27404

Lai pirmdien bērns varētu ēst launagu, maksājums par nākamo nedēļu jāveic līdz iepriekšējās nedēļas ceturtdienai (ieskaitot). Maksājumi, kurus nevar identificēt, tiks nosūtīti atpakaļ un bērns netiks barots.

Nepieciešamā informācija, kas OBLIGĀTI jānorāda, maksājot ar bankas pārskaitījumu:
· skolas nosaukums
· bērna vārds un uzvārds
· klase
· maksājuma periods (piemēram: 05.09.2022 līdz 10.09.2022 - 5 dienas).

Informācija par launaga atteikšanu

Ja ir veikta samaksa par launagu, skolas kavējuma gadījumā un arī atgriežoties skolā, lūdzam attiecīgajā dienā no plkst. 7.30 līdz plkst. 8.30 informēt skolas ēdnīcu, nosūtot SMS uz tārl. 29 796 073. SMS jānorāda pilns skolēna vārds, uzvārds, klase, datums vai datumi, kad launags tiek atteikts. Paraugs: Atsaku launagu Jānim Ozolam, 2.a kl., 05.02.2023.

Lūgums savlaicīgi brīdināt par bērna neierašanos vai atgriešanos skolā!

Launaga atteikšana – talr. 29 796 073 (tikai sms!!!).

Ar cieņu un pateicību par sadarbību, jūsu SIA FRISTAR.


 

Uz lapas sākumu Top