Galvenais skolas mērķis – izglītības augstas kvalitātes nodrošināšana. Skola strādā ar licencētām vispārējām izglītības programmām visos izglītības etapos.

Pamatizglītības programmas veido prasmi mācīties, veikt pētnieciskus darbus un eksperimentēt pedagogu vadībā, apgūt zinātņu pamatus un dažādas tehnoloģijas, sniedz iespēju iegūt jaunrades pieredzi, pilnveidot savas valodu prasmes.

Vidējās izglītības programmas piedāvā vidusskolas skolēniem vienmērīgu dabaszinību un humanitārā cikla mācību priekšmetu sadalījumu. Tas sniedz iespēju absolventiem iegūt ne vien vispārējo izglītību, bet arī iestāties jebkurā augstskolā pēc izvēles.


Uz lapas sākumu Top