Uzņemšana skolā

  Uzņemšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības programmās Rīgas 22. vidusskolā

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) sagatavots informatīvu materiāls par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs:

Pretendenti uz 1. klasi

Pretendentu reģistrāciju uz 1. klasi klātienē pieņemam pirmdienās no 16:00 līdz 18:00.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137. Rīgā 2015.gada 27.janvārī.

1. klasē

Rīgas Domes saistošie noteikumi Nr. 137 no 27.01.2015.: "Pēc Iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā bērna likumiskais pārstāvis 10 kalendāro dienu laikā iesniedz Iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādes 1.klasē vai par iesnieguma atsaukšanu."

Lai uzņemtu skolēnu 1. klasē Jums skolā ir jāuzraksta iesniegums un jāpievieno MK noteikumos Nr. 591 no 13.10.2015 norādītie dokumenti:

  • iepriekš iegūtās izglītības (ja ir) apliecinoša dokumenta kopija (izziņa par 5/6-gadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai programmas apguvi), uzrādot oriģinālu direktoram;
  • bērna medicīnisko karte (veidlapa Nr. 026/u);
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopija, uzrādot oriģinālu direktoram.

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas stāvokli lūdzam izziņas par 5/6-gadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai programmas apguvi kopiju un bērna medicīnisko karte (veidlapa Nr. 026/u) nodot skolā līdz 2020. gada. 20. augustam. Piedāvājam iesniegumu iesniegt elektroniski, lietojot Valsts pārvaldes pakalpojuma portāla https://www.latvija.lv/ iesniegumu iestādei vai parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz skolas e-pastu r22vs@riga.lv. Šādā gadījumā lūgums ieskenēt iepriekš iegūtās izglītības (ja ir) un aizgādību apliecinošo dokumentu un pievienot tos iesniegumam vietnē https://www.latvija.lv/ vai elektroniski parakstīt iesniegumu kopā ar pievienotajām kopijām vienā eDOC formāta datnē un atsūtīt uz skolas e-pastu. Iesnieguma veidlapa:

 Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce ir plānota jūnijā. Atkarībā no valdības lēmumiem tiks izvēlēta tikšanās forma (klātiene vai neklātiene, lietojot kādu no elektroniskajām vidēm). Lēmumu pieņemsim pēc 9. jūnija un šī informācija būs publicēta skolas tīmekļa lapā.

10. klasē

13.08.2020. Ir 2 brīvas vietas (var izvēlēties virzienu Valodniecība un kultūra vai Dabaszinātnes un tehnoloģijas). Informējam, ka RD IKSD tīmekļa vietnē ir informācija, ka šā gada 17.augustā plkst. 11.00 Rīgas 64.vidusskolā tiek organizēts apvienotais kombinētais iestājpārbaudījums uz brīvajām vietām 10.klasē 2020./2021.mācību gadā. https://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba?target=news_item&news_item=papildu-iespeja-pieteikties-kombinetajam-iestajparbaudijumam-uz-brivajam-vietam-10klase-rigas-skolas-5616

Šogad pirmo reizi vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā tiks organizēts arī uz Rīgas pašvaldības skolām, kuras kā uzņemšanas kritēriju noteikušas iestājpārbaudījumu. Kombinētais iestājpārbaudījuma rezultāti pieejami http://ej.uz/skolu2020-10KL

Dokumenti:

Dokumentus pieņemam līdz 30. jūnija 17:00.

Medicīnas dokumentus pieņemam līdz 25. jūlijam.

Tālrunis papildu inforormācijai 29600253.

Uzņemšana 10. klasē - konkursa rezultāti

Skolā uzņemam skolēnus ar šādiem kodiem (jūlijā notikušais konkurss).

105-1468
105-1472
121-3459
120-3364
105-1461
105-1426
105-1448
105-1429
119-3200
105-1434
105-1466
105-1424
105-1453
105-1439
106-1493
105-1463
106-1548
105-1447
105-1454
121-3514
105-1450
114-2619
107-1581
105-1438
118-3003
105-1418
105-1442
105-1467
112-2215
107-1594
119-3194
106-1545
105-1419
103-1302
107-1625
105-1443
105-1456
109-1942
105-1432
108-1698
105-1416
105-1435
105-1441
105-1452
105-1430
105-1445
105-1460
105-1451
108-1738
124-3975
105-1431
105-1425
119-3209
107-1644
121-3476
104-1350
107-1612

2.-9. un 11.-12. klasēs

Informāciju jautājiet skolas direktora vietniecei Innai Jovļevai (tālr.Nr. 67274407) vai sekretārei (tālr.Nr. 67846826).

Uz lapas sākumu