Uzņemšana skolā


Pretendenti uz 1. klasi

Pretendentu reģistrāciju uz 1. klasi klātienē pieņemam pirmdienās no 16:00 līdz 18:00, iepriekš vienojoties, zvanot sekretārei uz tālruņa Nr 67846826.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. RD-23-199-sn (26.04.2023.)


1. klasē

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) sagatavots informatīvu materiāls par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs:

Rīgas Domes saistošie noteikumi nosaka: "Pēc Iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1. klašu pretendentu sarakstā bērna likumiskais pārstāvis 10 kalendāro dienu laikā iesniedz Iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādes 1. klasē vai par atteikumu."

Lai uzņemtu skolēnu 1. klasē Jums skolā ir jāuzraksta iesniegums un jāpievieno MK noteikumos Nr. 11 no 11.01.2022. norādītie dokumenti.

Piedāvājam iesniegumu iesniegt elektroniski, lietojot Valsts pārvaldes pakalpojuma portāla https://www.latvija.lv/ --> E-adrese vai parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz skolas e-pastu r22vs@riga.lv. Iesnieguma veidlapa:


10. klasē

Skolā uzņem skolēnus, kas atbilst uzņemšanas kārtībā norādītajiem kritērijiem: 5.1. mācību sasniegumi, beidzot 9. klasi (gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību), atbilst šādiem kritērijiem:

  • 5.1.1. vērtējums katrā mācību priekšmetā pamatizglītības sertifikātā nav zemāks par 40 procentiem;
  • 5.1.2. gada vērtējumi apliecībā par vispārējo pamatizglītību visos mācību priekšmetos nav zemāki par piecām ballēm;
  • 5.1.3. gada vērtējums latviešu valodā apliecībā par vispārējo pamatizglītību nav zemāks par sešām ballēm. 

Mainīti konkursa un dokumenta iesniegšanas datumi! Pēc Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta norādījuma, pieteikšanās konkursam ir paildzināta līdz 28. jūnijam un iesniegumus par iestāšanos skolā varēs iesniegt līdz 4. jūlijam. 

No 2023.g. 21. līdz 28. jūnija plkst. 14.00 notiek elektroniska pieteikšanās skolas konkursam. Reģistrēšanās saite https://forms.office.com/e/6QJDCVQgxK. Konkursa rezultātus plānojam paziņot 29. jūnijā.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas līdz 04.07.2023. vecāki vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolā iesniegumu par iestāšanos skolā, pievienojot izglītības dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un medicīnas karti. Dokumentus pieņem 208. telpā no 9:00 līdz 15:00. Pamatizglītības sertifikātus edoc (elektroniski parakstītā formātā) lūdzu augšupielādēt šeit, lai skola var veikt elektroniskā paraksta pārbaudi (augšupielādējiet visus trīs sertifikātus un precīzi ierakstiet vārdu un uzvārdu).

Dokumenti:

Tālrunis papildu informācijai 67274407.

Konkursa rezultāti uz 10. klasi

Skolēna konkursa kods tiks Jums nosūtīts 28. jūnijā uz e-pasta adresi, kuru ievadījāt reģistrācijas formā.

Konkursa rezultātus skatīt te.


2.-9. un 11.-12. klasēs

Informāciju jautājiet skolas direktora vietniekiem (tālr.Nr. 67274407) vai sekretārei (tālr.Nr. 67846826).

Sagatavošanas skolai grupa

Šobrīd sagatavošanas skolai grupas nestrādā.


Uz lapas sākumu Top