Uzņemšana skolā


Pretendenti uz 1. klasi

Pretendentu reģistrāciju uz 1. klasi klātienē pieņemam pirmdienās no 16:00 līdz 18:00.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137. Rīgā 2015.gada 27.janvārī.


1. klasē

Topošo pirmklasnieku vecāku sapulce

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) sagatavots informatīvu materiāls par bērnu pieteikšanu un uzņemšanu Rīgas skolu 1. klasēs:

Rīgas Domes saistošie noteikumi Nr. 137 no 27.01.2015.: "Pēc Iestādes paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu nākamā mācību gada 1.klašu pretendentu sarakstā bērna likumiskais pārstāvis 10 kalendāro dienu laikā iesniedz Iestādei iesniegumu par bērna uzņemšanu Iestādes 1.klasē vai par iesnieguma atsaukšanu."

Lai uzņemtu skolēnu 1. klasē Jums skolā ir jāuzraksta iesniegums un jāpievieno MK noteikumos Nr. 11 no 11.01.2022. norādītie dokumenti.

Piedāvājam iesniegumu iesniegt elektroniski, lietojot Valsts pārvaldes pakalpojuma portāla https://www.latvija.lv/ --> E-adrese vai parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz skolas e-pastu r22vs@riga.lv. Iesnieguma veidlapa:


10. klasē

Vienots kombinēts iestājpārbaudījums matemātikā un svešvalodā tiks organizēts uz Rīgas pašvaldības skolām, kuras kā uzņemšanas kritēriju noteikušas iestājpārbaudījumu.

Papildu informācija (skolu saraksts, iestājpārbaudījumu norises apraksts, pieteikšanās kārtība u.c.) tiks publicēta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta tīmekļvietnē www.izglitiba.riga.lv.

Dokumenti:

Tālrunis papildu informācijai 29600253.

Iestājpārbaudījuma rezultāti uz 10. klasi

Konkursa rezultāti.


2.-9. un 11.-12. klasēs

Informāciju jautājiet skolas direktora vietniecei Innai Jovļevai (tālr.Nr. 67274407) vai sekretārei (tālr.Nr. 67846826).

Sagatavošanas skolai grupa

Diemžēl šobrīd Latvijas valdība nav atļāvusi atvērt sagatavošanas skolai grupas. Ja vēlaties saņemt jaunumus par izmaiņām, lūdzu, reģistrējieties šeit: https://forms.office.com/r/WTN8F7fz9y


Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu