Literārās jaunrades pulciņš «Svet-raduga»

Vadītāja Svetlana Semjonova.

  Literārais pulciņš - tas ir ne tikai darbs ar talantīgiem bērniem, bet arī radošo spēju un redzesloka paplašināšana un mīlestības uz mākslas vārdu radīšana.

Nodarbības ar 2.-7. klases skolēniem notiek spēļu un aizraujošā veidā. Vecāku klašu (8.-12. klases) audzēkņi prioritāte ir darbs ar tekstu. Pulciņa programmā ir folklora, proza, dzeja un tikšanās ar pazīstamiem autoriem.

 Kopš 2012. gada pulciņa dalībnieki aktīvi piedalās Latvijas skolēnu-dzejnieku  čempionātā un iegūst godalgotas vietas.

Audzēkņi regulāri sadarbojas ar izdevniecībām un izdevumiem bērniem un publicē tur savus darbus.

Pulciņu vada skolas bibliotekāre, darbu bērniem autore Svetlana Semjonova. Pulciņa darbus var aplūkot tīmekļa vietnē.

Nodarbību laiki


Uz lapas sākumu