HELP THE EARTH: REDUCE, REUSE, RECYCLE  prezentācijas

link Prezentācija link Prezentācija


CLIL, MY OPEN WINDOW ON THE WORLD AROUND ME!

 2016. gada septembrī mūsu skolā viesojās skolotāji un skolēni no Klaipēdas skolas (20 cilvēki): tika organizētas ekskursija pa skolu, apmeklētas stundu nodarbības un ekskursija pa Rīgas pilsētas ievērojamākajām vietām.

2016. gada oktobrī tika organizēta atbildes vizīte uz Klaipēdu , kurā piedalījās 7. un 8. klases skolēni un skolotājas N. Lavrenova un S. Maskalāne. Skolēniem bija iespēja piedalīties stundās, kopā ar skolēniem no Klaipedos Liudviko Stulpino Progimnazijas piedalīties ekskursijā pa pilsētu.

Notika vēstuļu apmaiņa starp Rīgas 22. vidusskolas 5.b klases skolēniem un itāļu studentiem no Mombaroči skolas.

Nodarbību organizēšana par tēmām “Kas ir CLIL, vai iepazīstam pasauli ar angļu valodas palīdzību”, “CLIL lasītprasme kā CLIL nodarbību sastāvdaļa”.

2016.gada oktobrī (24.10.2016 līdz 28.10.2016) notika ceturtā starptautiskā sanāksme Pesaro, Itālijā. Tās laikā katru dienu pirmajā dienas pusē bija rīkotas darba sanāksmes: skolotāji apsprieda projekta aktuālos jautājumus un nākotnes plānus, kā arī apmeklēja mācību stundas, apsprieda tās, notika diskusijas ar citiem skolotājiem. Vizītes laikā dalībnieki apmeklēja COMPRENSIVO STATLE “L. PIRANDELLO” institūtu: iepazinās ar iestādi, iestādes struktūru (1200 skolēni, 11 pirmsskolas un sākumskolas iestādes), tikšanās ar iestādes vadītāju, CLIL nodarbību vadīšana. COMPRENSIVO STATLE “L. PIRANDELLO” institūta struktūrvienībā ietilpa “G. Rodari” skola un “St. Veneranda” pirmsskola un sākumskola. CLIL nodarbību prezentēšana tēmā “Vēsture. Tradīcijas”, dalīšanās pieredzē ar kolēģiem no citām 7 valstīm, kas piedalās projektā. Apskates ekskursija pa pilsētas centru, tikšanās ar Pesaro pilsētas izglītības pārvaldes speciālistiem (izglītības sistēma Itālijā, iekļaujošās izglītības un karjeras izglītības iespējas), G. Rossini konservatorijas apmeklējums.

Sakarā ar zemestrīci, kas notika 26.oktobra vakarā visas skolas Pesaro tika slēgtas, lai tās varētu apsekot (bija iespēja redzēt, kā strādā civilās aizsardzības dienests, kā tiek organizēta skolēnu un vecāku apziņošana), līdz ar to nenotika plānotie skolu apmeklējumi. Notika turpmākā projektu gaitas apspriede: CLIL nodarbību veidošana par tēmu “Māksla”, vizītes uz Lietuvu plānošana. Ļoti interesants bija noslēguma pasākums, kur bija iespēja komunicēt ar projekta dalībniekiem neformālā vidē.

Tika pieņemts lēmums pievienot projekta mājas lapā "Semināri un konferences" sadaļu, kurā atspoguļo darbības, kas veicinātu mūsu projekta izplatīšanu.

2016.gada novembris līdz 2017.gada februāris – Ziemassvētku atklātnīšu izgatavošana un to aizsūtīšana sadarbības partneriem, darbs pie tēmas “Māksla”. Tika izstrādāti mācību stundu plāni, novadītas stundas. Tika izveidoti trīs stundu plāni (pēc vienota parauga), uzņemts stundu video vai izveidota slīdrāde, izdales materiāli. Šie visi materiāli tika ievietoti projekta mājas lapā http://www.clilmyopenwindowontheworldaroundme.eu/lesson-geography/latvia-geography/.

No 20.03.2017. līdz 24.03.2017. notika starptautiskā sanāksme Klaipēdas Liudvikas Stulpinas Progymnasium skolā Lietuvā. Dalībnieki apmetās viesnīcā “Amberton” un apmeklēja sadraudzības vakaru ar dalībvalstu pārstāvjiem viesnīcas restorānā.

21.03.- tikšanās Klaipēdas municipalitātē ar mēru un speciālistiem izglītības jautājumos. Klaipēdas apskate. Liudvikas Stulpinas Progymnasium apmeklēšana, iepazīšanās ar skolas vadību, skolu, tās darba sistēmu. Darba sesija- debates “Getting to Know Each Other”, katras dalībvalsts paveiktais projekta ietvaros- prezentācijas. Pusdienošana un vakariņošana Liudvikas Stulpinas Progymnasium. Aktu zālē notika starpnacionālās tikšanās svinīga atklāšana- „We are Travelling through European Countries...“, kurā piedalījās skolas direktore, skolotāji, skolēni, vecāki. Pasākuma laikā lietuviešu skolēni rādīja sagatavotās prezentācijas ar priekšnesumiem par katru dalībvalsti, kura piedalās projektā. Kā arī bija iespēja apgūt lietuviešu tautas deju soļus ar tautas deju kolektīva dalībnieku palīdzību.

22.03.- bērnudārza „Berželis” apmeklējums, iepazīšanās ar tā darbības sistēmu, kā arī dalībvalstu pārstāvju aktīva līdzdalība bērnudārza audzēkņu sagatavotajos priekšnesumos. Tikšanās ar skolēniem un skolotājiem Liudvikas Stulpinas Progymnasium. Pēcpusdienā bija ekskursija uz Kuršu kāpām, pabūts zvejnieku ciematiņā Nidā, kurā apskatījām savdabīgo māju būvi un izvietojumu.

23.03.- Tikšanās ar Liudvikas Stulpinas Progymnasium 2.-4. klašu skolēniem un to skolotājām. Iepazīšanās ar mācību līdzekļu un palīglīdzekļu, kā arī IT tehnoloģiju izmantošanas iespēju daudzveidību mācību procesa norisē. Skolēni bija sagatavojuši pārsteigumus dalībvalstu delegācijām: dziesmas, prezentācijas par valsti, par savu mācību iestādi, draudzības aproces pagatavošana, jautājumu uzdošana viesiem. Dalībniekiem bija iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, kurās pagatavoja magnētus, dekorus no auduma, krāsoja olas, veidoja kolāžas. Notika noslēguma sesija- kopsavilkums par redzēto, uzzināto, iegūto tālākā darba praksē, izvirzīti uzdevumi nākamajam projekta etapam- mājas darbu izpilde katrai dalībvalstij projekta ietvaros. Projekta dalībnieku sanāksme, kur tika pārrunāts aktuālais jautājums par projekta noslēguma starpnacionālo tikšanos Latvija 2018.gada martā. Darba sanāksmes noslēgumā tika pieņemts lēmums pārcelt tikšanos Turcijā, jo šobrīd ir nestabila politiski ekonomiskā un dzīvību apdraudoša situācija. Pēcpusdienā bija ekskursija pa Palangu un apmeklēts Dzintara muzejs. Vakarā restorānā „Skandalas” bija atvadu vakariņas, kuru laikā projekta dalībnieki izteica pateicību Liudvikas Stulpinas Progymnasium direktorei un skolotājiem par darba organizāciju, kā arī neizpalika sadziedāšanās.

Delegāciju uzņemšana Klaipēdā bija labi saplānota un organizēta. Bija ļoti lietderīgi apmeklēt Liudvikas Stulpinas Progymnasium Klaipēdā, jo tas deva iespēju salīdzināt Latvijas un Lietuvas izglītības sistēmu no 1. līdz 6. klasei. Secināju, ka Latvijas izglītības sistēma un darbs stundās notiek līdzīgi kā tas ir Lietuvā.

Visi pasākumi un aktivitātes bija aizraujošas un izglītojošas. Dienas kārtība bija pārdomāta. Draudzīgā un viesmīlīgā atmosfēra veicināja pozitīvu un možu noskaņojumu. Darbs mijās ar patīkamiem atpūtas brīžiem pie kafijas un saldumiem, kurus bija sarūpējuši lietuviešu skolotāji un skolēnu vecāki. Visu dalībnieku vēlme sadarboties mudināja uz sarunām un kopīgām aktivitātēm, kas palīdzēja labāk iepazīt citam citu un satuvināja visus. Diskusijām atvēlētās telpas bija aprīkotas ar visu nepieciešamo, lai varētu patīkamā un draudzīgā atmosfērā apspriest visus aktuālos jautājumus, pieņemt lēmumus.

Nozīmīgākais ieguvums bija iespēja reāli dzīvē redzēt Lietuvas kultūrvēsturisko mantojumu, iepazīties ar tautu un tās tradīcijām, lietuviešu skolas ikdienu, pilnveidot angļu valodas prasmes.

2017.gada maijā (no 14.05.2017. līdz 20.05.2017) notika starptautiskā sanāksme Menorkā, Spānijā.

15.05.2017. notika CLIL nodarbību gatavošana, iepazīšanās vakars.

16.05.2017. – darbs izglītības iestādē CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL XIPELL (bērnudārzs): iepazīšanās ar iestādi, iestādes struktūru, CLIL nodarbību prezentēšana par tēmu “Mūzika”, dalīšanās pieredzē ar kolēģiem no citām 6 valstīm, kas piedalās projektā.

Dienas otrā pusē tikšanās ar mēru Ciutadella un izglītības speciālistu rātsnamā (izglītības sistēma Menorkā, iekļaujošās izglītības un karjeras izglītības iespējas). Ekskursija pa pilsētas centru.

17.05.2017. – darbs izglītības iestādē SALESIANS-CALÓS SCHOOL (sākumskola un vidusskola): iepazīšanās ar mācību iestādi, iestādes struktūru un CLIL metodikas pielietošanu mācību stundās. Iepazīšanās ar mācību iestādes CONSOLACIÓ SCHOOL (sākumskolu un vidusskolu): iepazīšanās ar mācību iestādi, iestādes struktūru un mācību stundu apmeklējums (CLIL metodikas pielietošana). Dienas otrā pusē ekskursija pa salu ar autobusu: iepazīšanās ar valstu vēsturi, kultūru un tradīcijām (Naveta des Tudons - aizvēsturiska pieminekļis, El Toro kalni, zvejnieku pilsēta Fornells).

18.05.2017. - darbs izglītības iestādē CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL XIPELL: CLIL nodarbību prezentēšana tēmā “Mūzika”, dalīšanās pieredzē ar kolēģiem no citām 6 valstīm turpinājums. Mācību stundu apmeklējums. Notika turpmākā projektu gaitas apspriede: CLIL nodarbību veidošana par tēmu “Sports un spēles”, vizītes uz Latviju (martā) un Itāliju (jūnijā) plānošana. Dienas otrā pusē Cala Morell, La Vall un Son Saura līčus apmeklējums.

Noslēguma pasākumā bija iespēja komunicēt ar projekta dalībniekiem neformālā vidē.

Vizīte bija organizēta pārdomāti, sabalansējot darbam un atpūtai paredzēto laiku. Organizatori ļoti uzmanīgi sekoja dalībnieku labsajūtai un darba organizācijai, palīdzot orientēties gan telpās, gan dalībniekiem sniegtajā informācijas apjomā. Tika radīta ļoti silta un draudzīga atmosfēra. Vizītes dalībniekiem bija iespēja izmantot visus nepieciešamos materiālus un darba rīkus.

Starpvalstu sanāksmei bija vairāki mērķi: iepazīties ar jauniem projekta dalībniekiem no citām valstīm; pastāstīt par projekta ietvaros veikto darbu savā skolā; apmainīties ar idejām par turpmāko projekta īstenošanu; izvēlēties labāko noformēšanas veidu iegūtajiem rezultātiem.

Pēc atgriešanās tika iesniegta atskaite par vizīti un tās rezultātiem, sagatavots ziņojums skolas pedagogiem par šī projekta norisi. Tik materiālu apmaiņas par "Mūzika un deja" tēmu. 

2016. gada septembrī mūsu skolā viesojās skolotāji un skolēni no Klaipēdas skolas (20 cilvēki): tika organizētas ekskursija pa skolu, apmeklētas stundu nodarbības un ekskursija pa Rīgas pilsētas ievērojamākajām vietām.


HELP THE EARTH: REDUCE, REUSE, RECYCLE

2016.gada oktobrī (no 17. līdz 21.oktobrim) notika transnacionālā sanāksme un starptautiskā tikšanās Toruņā, Polijā, ZESPOL SZKOL NR 34 skolā. Latvijas delegācijā bija 2 skolotāji un 6 skolēni.

Projekta koordinatori un skolotāji piedalījās gada atskaites sanāksmē, kur tika analizēts paveiktais darbs, pārrunātas nākamās aktivitātes un precizētas nākamās tikšanās. Sanāksmes laikā tika prezentēta Polijas izglītības sistēma un jaunās reformas. Skolotājiem bija iespēja iepazīties ar mācību materiāliem un vērot dažādas mācību stundas. Katra delegācija prezentēja gada laikā savā skolā paveiktos darbus visās aktivitātēs. Dalībnieki apmainījās ar līdzi atvestajiem augu stādiem un sēklām, kurus vajadzēs iestādīt un kopt. Darba sanāksmes noslēgumā tika pieņemts lēmums par novembra mēnesī veicamo piecu dienu pētījumu vides aizsardzības jomā, kuru jāveic katrā skolā. Katras darba dienas noslēgumā delegāciju skolotāji tikās vakara sanāksmēs, kurās pārrunāja dienas notikumus, kā norit projekta aktivitāšu organizācija skolās, problēmas un veiksmes darbā. Sanāksmēm atvēlētās telpas bija aprīkotas ar visu nepieciešamo materiāli tehnisko nodrošinājumu, kas deva iespēju patīkamā un draudzīgā atmosfērā apspriest visus aktuālos jautājumus, pieņemt lēmumus.

Svinīgajā atklāšanas pasākumā visus dalībniekus uzrunāja skolas direktore un projekta koordinatore Dominika Szczygieł, Polijas skolēni bija sagatavojuši priekšnesumus. Projekta dalībvalstu skolēni piedalījās iepazīšanās spēlēs, kuru mērķis bija uzzināt pēc iespējas vairāk par dalībniekiem un projektā pārstāvētajām valstīm.

Viesošanās laikā bija organizēti dažādi pasākumi:

 • Mācību ekskursija uz mežniecību, kur mežziņa uzraudzībā tika iestādīti 100 jauni kociņi, bet pēc tam bija pārgājiens pa mežu, kur mežzinis stāstīja par Polijas meža iemītniekiem, kokiem, augiem, mežu atjaunošanu.
 • Brauciens uz “Barbarkas meža skolu”, kas atrodas lauku rajonā, kur bija saplānotas aktivitātes un nakšņošana. Skolotāji un skolēni piedalījās orientēšanās spēlē, kāpšanā uz kokiem izveidotā trasē, vakara piknikā pie ugunskura. Skolēni piedalījās seminārā, kura laikā pārrunāja vides aizsardzības aktuālās problēmas, veica dažādus uzdevumus.
 • Skolas dārzā katra delegācija iestādīja ābeli, labiekārtoja atpūtas zonu – ieraka un nostiprināja soliņus. Uz šo pasākumu bija ieradusies vietējā televīzija un laikraksta korespondente. Intervijās piedalījās un par projekta aktivitātēm Toruņā stāstīja arī Latvijas skolēni.
 • Orientēšanās spēle Toruņas vecpilsētā.
 • Dalībnieki piedalījās meistarklasēs “Videi draudzīga māksla”, kur varēja veidot sveces, audekla maisiņus, ziedus no plastikāta pudelēm.
 • Sadraudzības vakarā piedalījās visas delegācijas, poļu kolēģi un skolēni, viesģimenes. Pasākuma gaitā katras dalībvalsts delegācija rādīja priekšnesumus, kuros iesaistīja arī klātesošos, tika izteikta pateicība viesģimenēm un projekta koordinatorei Dominikai Szczygieł.
 • Toruņas Zinātnes Centra (Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy) apmeklējums, kur varēja apskatīt dažādus objektus, eksperimentēt un pārbaudīt savas zināšanas un prasmes. Noslēgumā bija organizēta meistarklase par gaismas diožu pielietojuma iespējām.

Sadzīves apstākļi viesģimenēs bija ļoti labi, attieksme pret bērniem draudzīga un ļoti labvēlīga. Skolā skolēni iejutās labi un aktīvi piedalījās mācību stundās. Skolēni ātri sadraudzējās un labprāt pavadīja laiku kopā arī ārpus skolas. Skolēni pēc darba dienas skolā pavadīja laiku kopā ar viesģimenēm, stāstīja par savu ikdienas dzīvi, gāja iepirkties, kopīgi gatavoja maltītes, devās uz atpūtas un sporta pasākumiem – uz slidotavu, batutu centru, muzejiem.     

Delegāciju uzņemšana Toruņā bija lieliski saplānota un organizēta. Visi pasākumi un aktivitātes bija aizraujoši un izglītojoši. Dienas kārtība bija pārdomāta, katra minūte tika lietderīgi izmantota. Skolotājiem bija iespēja iepazīties ar skolas vadību, skolotājiem, skolu, tās darba sistēmu, vērot stundas. Draudzīgā skolas vide veicināja pozitīvu un možu noskaņojumu. Intensīvais darbs mijās ar patīkamiem atpūtas brīžiem, kurus skolā organizēja skolotāji. Skolas vadības, pedagogu un skolēnu patiesā vēlme sadarboties mudināja uz sarunām un kopīgām aktivitātēm, kas palīdzēja labāk iepazīt citam citu un satuvināja tikšanās dalībniekus, pilnveidoja angļu valodas prasmes.

2016.gada oktobrī “Eko māksla” ERASMUS+ kluba dalībnieki gatavoja no papīra atgriezumiem apsveikuma kartiņas Ziemassvētkos, kuras, tuvojoties svētkiem, tika nosūtītas partneriem. No plastikāta pudelēm tika veidotas vāzes un puķu podi, kurus ar dzijas atlikumiem, pērlītēm un citiem materiāliem pārvērta īstos mākslas priekšmetos. Skolēniem radās arvien jaunas idejas, kā var dažādas lietas, kuras vairs nav derīgas, izveidot par mākslas priekšmetiem.

2016.gada novembrī līdz 2017.gada februārim skolēni darbojās dažādās aktivitātēs:

6.a klases skolēni piedalījās ERASMUS+ piecu dienu pētniecības maratonā “Enerģijas nedēļa” par energotaupību un dabas aizsardzību. Šajā darbā iesaistījās vecāko klašu skolēni ( 9.b, 11.a, 12.b), kuri organizēja, vadīja un virzīja grupu darbu.

Pirmā diena – “Enerģijas detektīvi” – skatījās prezentāciju par enerģijas taupīšanas veidiem, veica skolā eksperimentu, kura laikā izdarīja elektrības patēriņa mērījumus divās situācijās – neekonomējot un ekonomējot, tas ir, izslēdzot nevajadzīgos elektroenerģijas patērētājus. Identisku eksperimentu veica savās mājās, iesaistot ģimenes locekļus. Izdarot aprēķinus un salīdzinot iegūtos datus, skolēni izvērtēja ieguvumus un zaudējumus gan finansiālā, gan ekoloģijas aspektā.

Otrā diena – “Gudra pārvietošanās” – skatījās prezentāciju par dažāda veida transportu, diskutēja par ekoloģisko transportu pilsētā un ārpus pilsētas, ekoloģisku un neekoloģisku ceļojumu, dalījās pieredzē par lielu attālumu veikšanu ar velosipēdu vai skuteru.

Trešā diena – “Saudzē Zemes daļu katru dienu” – skatījās prezentāciju par dažādu pārtikas un nepārtikas produktu dzīves ciklu. Veidoja sava izvēlētā produkta dzīves ciklu; analizēja, kādi resursi tiek ieguldīti, lai radītu konkrēto produktu; novērtēja, vai paši, viņu ģimenes locekļi, draugi atbildīgi izturas pret produktiem, kurus patērē.

Ceturtā diena – “Nevajadzīgās lietas” – uzdevums bija, aprunājoties ar ģimeni, atnest uz skolu lietas, kuras ļoti ilgi netiek lietotas, bet glabājas mājās. Skolēni stāstīja par atnestajām lietām, kopīgi diskutēja , kā un kur tās varētu izmantot, lietderīgi pielietot. Skatījās prezentāciju par nevajadzīgo lietu “otro dzīvi”.

Piektā diena – “Neiznieko pārtiku” – skolēnu uzdevums bija aprakstīt savu dienas ēdienkarti, izvērtēt, cik daudz no uzliktā ēdiena netiek apēsts, vai visus pārtikas produktus, kurus viņi un ģimene iegādājas, vienmēr izlieto, cik daudz tiek izmests atkritumos, kā rīkojas ar ēdienu, kurš negaršo. Skatījās prezentāciju par veselīgu un sabalansētu ēdienu.

Nākamais solis - skolēni izveidoja piecas grupas – “Enerģijas detektīvi”, “Ekoloģisks ceļojums”, “Produktu dzīves cikls”, “Vecu lietu otrā dzīve”, “Skolas dārzs”, lai turpinātu pētniecisko un praktisko darbu skolas projektu līmenī, veidoja portfolio un prezentācijas, demonstrēja tās un aizstāvēja savus darbus. Projekta darbā “Vecu lietu otrā dzīve” tika demonstrēts, kā no nevajadzīgām un utilizējamām lietām tiek radīti skaisti un noderīgi priekšmeti. Projekta darbā “Skolas dārzs” grupa pētīja un apkopoja informāciju par atvesto augu īpatnībām, kā pareizi kopt iestādīto banānpalmu no Spānijas, olīvkoku no Grieķijas, rozi no Bulgārijas, kad un kā stādīt krokusus no Turcijas, tulpes, narcises un lilijas no Polijas, kad sēt kliņģerītes no Slovākijas, rudzupuķes no Somijas. Tika izveidotas organiskā stikla siltumnīcas-konteineri, lai nodrošinātu vajadzīgo temperatūru un mitrumu stādiem. Skolēni pilnveidoja prasmes plānot darbu, dalīt pienākumus, uzņemties atbildību par uzticētajiem pienākumiem, meklēt un analizēt informāciju, sadarboties, veidot prezentācijas, demonstrēt rezultātu, publiski uzstāties.

ERASMUS+ kluba dalībnieki veidoja spēles par energotaupību – izstrādāja spēles noteikumus, izdomāja jautājumus, izveidoja spēles laukumu un noformēja to. Šīs spēles tika veidotas kā dāvanas projekta partneriem un pasniegtas tikšanās laikā Grieķijā.

2017.gada februārī (no 13. līdz 17.februārim) notika straptautiskā tikšanās Serres/Neos Skopos, Grieķijā, NEOS SKOPOS JUNIOR HIGH SCHOOL skolā. Latvijas delegācijā bija 2 skolotāji un 3 skolēni.

Skolas pārstāve un projekta koordinatore Eleni Ilia iepazīstināja ar skolas vadību, skolotājiem, skolu, tās darba sistēmu. NEOS SKOPOS Tautas namā notika starpnacionālās tikšanās svinīga atklāšana, kurā piedalījās arī NEOS SKOPOS prefektūras pārstāvji. Pasākuma laikā grieķu skolēni stāstīja par savas valsts kultūru, skaistākajām vietām, projekta aktivitātēm, demonstrēja nacionālās dejas un dziesmas.

Gan skolēni, gan skolotāji piedalījās sporta spēlēs un grieķu dejas soļu apgūšanas nodarbībā.

Viesošanās laikā bija dažādi pasākumi:

 • Mācību ekskursija uz Grieķijas Maķedonijas administratīvā reģiona galvaspilsētas Saloniki (Thessaloniki), kur apmeklēja
  • Arheoloģijas muzeju - šis muzejs satur bagātu vēsturisku kolekciju par Maķedonijas vēsturi un Aleksandra Lielā valdīšanas laiku, muzeja lepnums ir unikālās zelta rotaslietas no Maķedonijas Filipa II kapavietas;
  • 15. g.s. Venēcijas meistaru veidoto celtni - Baltais tornis, kas ir šīs pilsētas simbols;
  • Svētā Demetrija Solunska baznīcu, kas ir veltīta pilsētas patronam, ir viens no grieķu pareizticības
  • iespaidīgākajiem monumentiem. Tā ir ievērojama ar savām brīnišķīgajām freskām un unikālajām mozaīkām;
  • Sofijas baziliku (6. g.s.);
  • Imperatora Galerija triumfālo arku (303. gads), kas uzcelta par piemiņu uzvarai pār persiešiem Mezopotāmijā un Armēnijā;
  • Rotondu - Galerija III mauzolejs, kas vēlāk tika pārvērsts par kristiešu dievnamu;
  • viduslaiku cietokšņa sienas, no kurām paveras pilsētas un līča panorāma.
 • Mācību ekskursija uz Alistrati alu Serres prefektūrā. Šī ala ir viena no garākajām Grieķijā. Eko nodarbības laikā tika stāstīts un rādīts, kādi faktori veicināja alas izveidošanos, kāpēc stalaktītu un stalagmītu veidojumi nav vienādi. Skolēniem bija iespēja parādīt savas zināšanas bioloģijā, fizikā un ķīmijā. Skolēnu uzdevums bija veikt mitruma un temperatūras mērījumus ar mērierīcēm, kas apstiprināja nemainīgos rādījumus alā.
 • Biodegvielas ražotnes apmeklējums. Ražotnē izstāstīja un parādīja biodegvielas ražošanas procesu. Biodegvielas ieguvē tiek izmantotas saulespuķu, sojas un rapša sēklas, ko piegādā vietējie zemnieki.
 • Zirgaudzētavas apmeklējums, kurā strādā un aktīvi darbojas sertificēti reitterapēti. Zirgaudzētavas vadītāja un galvenā speciāliste pastāstīja, ka reitterapija ir pasaulē atzīta ārstēšanas metode gan bērniem, gan pieaugušajiem, kuriem ir centrālās un perifērās nervu sistēmas saslimšanas, balsta un kustību sistēmas saslimšanas, elpošanas sistēmas saslimšanas, sirds un asinsvadu sistēmas saslimšanas. Skolēniem bija iespēja izjāt ar zirgiem.
 • Mācību ekskursija uz Kerkini ezera nacionālo parku, kas ir viens no svarīgākajiem mitrājiem Grieķijā un Eiropā. Kerkini Grieķijā ir mākslīgā ūdenskrātuve, kurā mitinās 295 putnu sugas, kā arī ūdens bifeļi. Nacionālā parka darbinieki stāstīja par ezera floru un faunu, tika demonstrēta filma. Reģionā ir izveidots Vides izglītības centrs, ko atbalsta Izglītības ministrija. Centrs izstrādājis dažādas programmas skolēniem un studentiem, kur iepazīst Grieķijas dabu, vēsturi. Vides izglītības centra darbiniece stāstīja, ja netiks veikti mitrāju aizsardzības pasākumi, tiem draud neatgriezeniska iznīcība rūpniecisko atkritumu nelikumīgas izgāšanas, intensīva tūrisma attīstības projektu un lielu objektu būvniecības dēļ. Dalībnieki apmeklēja ūdens bifeļu fermu, brauca ar kuteriem pa Kerkini ezeru, apskatīja pelikānus un flamingo baru, ar velosipēdiem apbrauca daļu ezera.

Skolēni dzīvoja viesģimenēs. Sadzīves apstākļi viesģimenēs bija ļoti labi, attieksme pret bērniem bija ļoti draudzīga, labvēlīga, īsti ģimeniska un viesmīlīga. Skolā skolēni iejutās labi, ātri sadraudzējās un labprāt pavadīja laiku kopā arī ārpus skolas. Katru dienu devās uz skolu, piedalījās stundās un visos projekta pasākumos. Skolēniem bija iespēja iepazīties un piedalīties grieķu ģimeņu ikdienas dzīvē, izprast viņu dzīves rūpes un priekus. Tā kā saskarsme notika angļu valodā, tad skolēniem bija lieliska iespēja pilnveidot savas angļu valodas prasmes.

Skolotājiem bija iespēja iepazīties ar mācību materiāliem un vērot stundas. Īpaši interesanta bija grieķu literatūras stunda, kurā skolotāja un skolēni runāja par grieķu teātri, bet noslēgumā grieķu skolēni rādīja drāmas “ELENA” uzvedumu.

Skolotāji piedalījās sanāksmē, kur tika pārrunāts aktuālais jautājums par projekta noslēguma starpnacionālo tikšanos Turcijā 2018.gada aprīlī, pārrunātas nākamās aktivitātes un precizētas tikšanās Slovēnijā, Bulgārijā un Latvijā. Darba sanāksmes noslēgumā tika pieņemts lēmums par marta un aprīļa mēnesī veicamo pētījumu gaisa piesārņojuma jomā, Zemes dienas un Lielās talkas aktivitātēm, kuras jāveic katrā skolā. Tika balsots un nolemts pārcelt noslēguma tikšanos uz Slovēniju sakarā ar to, ka Turcijā ir nestabila politiski ekonomiskā un dzīvību apdraudoša situācija.

Delegāciju uzņemšana Serresā bija labi saplānota un organizēta. Visi pasākumi un aktivitātes bija aizraujošas un izglītojošas. Dienas kārtība bija pārdomāta. Draudzīgā un viesmīlīgā atmosfēra veicināja pozitīvu un možu noskaņojumu. Visu dalībnieku vēlme sadarboties mudināja uz sarunām un kopīgām aktivitātēm, kas palīdzēja labāk iepazīt citam citu un satuvināja visus. Nozīmīgākais ieguvums bija iespēja redzēt Grieķijas kultūrvēsturisko mantojumu, iepazīties ar tautu un tās tradīcijām, grieķu skolas ikdienu, aktuāliem vides aizsardzības un saglabāšanas aspektiem, pilnveidot angļu valodas prasmes

Pēc atgriešanās tika iesniegta atskaite par vizīti un tās rezultātiem, tika ievietots materiāls skolas mājas lapā, izveidota fotoprezentācija, skolas pedagogiem sniegta informācija par vizīti.

2017.gada 27.martā skolā noritēja Zemes stundas pasākuma aktivitātes, kurā Erasmus+ izveidoja plakātu-aicinājumu pievienoties akcijai laikā no 20:30-21:30, kad ikviens iedzīvotājs, uzņēmums, pašvaldība vai organizācija – ikviens ir aicināts izslēgt apgaismojumu uz vienu stundu, lai parādītu savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā. Aicinājums tika izplatīts e-klasē, Facebook.

2017.gada aprīlis bija bagāts ar dažādām aktivitātēm.

Lielās talkas 2017 ietvaros no 17.aprīļa līdz 21.aprīlim skolēni piedalījās skolas apkārtējās teritorijas sakopšanā, palīdzēja sakopt un labiekārtot Rīgas 1.slimnīcas teritoriju.

No 3. līdz 7.aprīlim notika starptautiskā tikšanās Litijā, Slovēnijā, Osnovna sola Litija skolā. Latvijas delegācijā bija 2 skolotāji un 4 skolēni.

Pirmajā dienā notika dalībnieku tikšanās skolā (Osnovna šola Litija), atklāšanas ceremonija, kuras laikā slovēņu skolas skolēni prezentēja savu skolu, savu valsti, tās tradīcijas, dalībvalstu komandas. Dienas pirmajā pusē skolēni piedalījās iepazīšanās spēlēs, pedagogiem tika dota iespēja iepazīties ar skolu, mācību telpām, mācību plānu, kā arī ar iekļaujošas izglītības iespējam šajā skolā – skolas tehnisko nodrošinājumu, telpu iekārtojumu, kas ļauj iekļaut izglītības procesā vairākus skolēni ar speciālām vajadzībām – skolēnus ar garīgiem traucējumiem, ar fiziskiem traucējumiem. Pēcpusdienā gan skolēni, gan skolotāji piedalījās pārgājiena uz kalnu Svibno, kur Litijas jaunieši ir realizējuši ERASMUS+ projektu – izveidojot meža izglītojošu dabas taku. Vakarā skolotāji piedalījās vakariņās, kur bija iespēja dalīties pieredzē ar kolēģiem no citam dalībvalstīm.

04.04.2017. – tehniskā diena – skolēni piedalījās darbnīcās par zaļo enerģiju, ūdens apkuri, elektrību, mācību ekskursijā uz Litijas utilizācijas punktu, kur skolēniem pastāstīja un parādīja veco riepu un automašīnu utilizācijas procesu. Pēcpusdienā skolēni brauca uz Ļubļanas Ilūzijas muzeju. Skolotajiem bija iespēja vērot skolēnu dalību darbnīcās, kā arī pašiem darboties darbnīcā veidojot elektrodzinēju no velosipēda, ģeneratora un palīglietām, ko spējam atrast skolas mājturības un tehnoloģiju kabinetā. Man tas deva lielisku iespēju atcerēties savas fizikas skolotājas zināšanas, praksē pielietojot kompetencēs pieeju.

05.04.2017. - darba dienas sākumā notika projekta dalībnieku sanāksme, kur tika pārrunāts aktuālais jautājums par projekta noslēguma starpnacionālo tikšanos Turcijā 2018.gada aprīlī, pārrunātas nākamās aktivitātes un precizētas nākamā tikšanās Bulgārijā 2017.gada maijā un kā norit projekta aktivitāšu organizācija skolās, problēmas un veiksmes darbā, šajā laikā skolēni piedalījās CLIL stundās. Dienas turpinājumā gan skolēni, gan skolotāji apmeklēja ievērojamākās vietas Ļubļanā:

 • Botānisko dārzu, kur atrodas bagātīga augu kolekcija (tropu, subtropu un purvu augi, ārstniecības un ūdensaugi un sēklu banka).
 • Green Ljubljana centru, kur uzzinājam vairāk par Ļubļanu, kā Eiropas Zaļo galvaspilsētu 2016. gadā. Prezentācijā iepazināmies ar vairākiem pasākumiem, ko veica Ļubļanā, lai kļūtu par Zaļo galvaspilsētu – vides sakārtošana, pilsētas centra atbrīvošana no automašīnām, gājēju un velosipēdistu zonu iekārtošana, dzeramā ūdens pieejamība pilsētas ielās, izglītosošas programmas iedzīvotājiem skolēniem.
 • Ļubļanas pili. Pils atrodas vecpilsētā, 375 metru augstā kalna galā. Pilī ir iespējams nokļūt pastaigājoties ar kājām, kā arī izmantojot tūristu vilcienu. Projekta dalībnieki kāpa pa viduslaiku cietokšņa sienu, no kurām paveras skaista pilsētas panorāma: Prešerena laukums, jūgentsitala celtnes – Franciskāņu baznīca, Trīskāršo tilts, Centrālo tirgus laukums, Sv.Nikolaja katedrāli, Pilsētas laukums, Rātsnamu, Robas strūklaka, Pūķa tiltu un Kurpnieku tiltu.

06.04.2017. – ekskursiju diena uz karstu alām - Škocjanas alas, eko nodarbības laikā tika stāstīts un rādīts, kādi faktori veicināja alas izveidošanos, kāpēc stalaktītu un stalagmītu veidojumi nav vienādi. Skolēniem bija iespēja parādīt savas zināšanas bioloģijā, fizikā un ķīmijā. brauciena laikā bija iespēja redzēt karsta veidojumus: Lielo un mazo karsta tiltus, vērot dabas katastrofas, kas notika Slovēnijā 2014. gadā – skāba lietus nokrišņi, sekas, kā ar tiem cīnās, ka pasargā mežus. Vakarā notika noslēguma vakariņas skolā, kuru laikā tika pagodinātās visas viesģimenes, pateikti paldies vārdi skolas kolektīvam, komandām, visu valstu dalībnieki prezentēja savas valstis ar dziesmām vai dejām.

07.04.2017. - Skolotājiem bija iespēja iepazīties ar mācību materiāliem un vērot stundas. Skolēni piedalījās atvērtajās stundās. Pēc tam projekta dalībnieki apmeklēja Subsidiary elementary school Polšnik skolu. Skolēni piedalījās sporta aktivitātēs, bet skolotājiem bija iespēja apmeklēt stundas un apmainīties ar kolēģiem pieredzē. Pēcpusdienā gan skolēni, gan skolotāji piedalījās dažādās aktivitātes ar ugunsdzēsējiem. Ugunsdzēsēju komanda paradīja skolēniem, kā nodzēst uguni ar dažādu laiku dzēšamo tehniku. Pēc aktivitātes Latvijas delegācija atvadījās no Primary school (Osnovna šola) skolas direktora, Slovēnijas komandas koordinatores, skolotājiem, skolēniem, visām delegācijām un devās mājupceļā.

Delegāciju uzņemšana Litijā bija labi saplānota un organizēta. Visi pasākumi un aktivitātes bija aizraujošas un izglītojošas. Sadzīves apstākļi viesģimenēs bija ļoti labi, attieksme pret bērniem bija ļoti draudzīga, labvēlīga, īsti ģimeniska un viesmīlīga. Skolēni darbadienu vakaros pavadīja laiku kopā ar viesģimenēm un viņu draugiem un radiem, gāja ciemos, stāstīja par savu ikdienas dzīvi, kopīgi gatavoja dažādus ēdienus, devās uz atpūtas un sporta pasākumiem, iepazina vietējās tradīcijas. Tā kā saskarsme notika angļu valodā, tad skolēniem bija lieliska iespēja pilnveidot savas angļu valodas prasmes.

Jauktās mācību apguvēju mobilitātei bija vairāki mērķi: iepazīties ar jauniem projekta dalībniekiem no citām valstīm; pastāstīt par projekta ietvaros veikto darbu savā skolā; apmainīties ar idejām par turpmāko projekta īstenošanu; izvēlēties labāko noformēšanas veidu iegūtajiem rezultātiem. Ieguvām daudz ideju, kā pēc iespējas efektīvāk iesaistīt skolēnus un skolotājus ERASMUS+ projektu īstenošanā, idejas projekta dalībnieku uzņemšanai 2018. februārī Latvijā, kur notiks projekta noslēguma tikšanās.

Pēc atgriešanās tika iesniegta atskaite par vizīti un tās rezultātiem, sagatavots ziņojums skolas pedagogiem par šī brauciena norisi un turpmākām projekta aktivitātēm.

2017.gada aprīlī Erasmus+ komanda izveidoja un iekopa skolas miniatūrdārzu-dobi, kurā iesēja projekta dalībvalstu sarūpētās kliņģerītes, rudzupuķes un samtenes.

2017.gada 19.maijā Erasmus+ komanda, 56 dalībnieki, apmeklēja A/S Latvijas valsts mežu Mazsilu kokaudzētavu “Mazsili” un Talsu mežniecību, Abavas pagastā, Talsu novadā. Kokaudzētavā skolēni iepazinās ar meža stādu audzēšanu, ietvarstādu šķirošanas un iepakošanas pusautomātiskajām līnijām. Abas stādu šķirošanas un pakošanas līnijas sadarbībā ar Zviedrijas stādu ražošanas tehnoloģisko konstrukciju uzņēmumu „BCC AB” izstrādātas speciāli LVM vajadzībām, ievērojot „LVM Sēklas un stādi” Latvijā izstrādāto ietvarstādu audzēšanas tehnoloģiju, un ir pirmās meža stādu pakošanas līnijas Baltijas valstīs. Šeit ir uzstādīta viena no jaunajām šķirošanas un pakošanas līnijām, tāpēc ka Mazsilu stādaudzētava ir ietvarstādu audzēšanas līderis Kurzemes zonā. Pasākuma laikā bija iespēja iepazīties ne tikai ar jaunās ietvarstādu šķirošanas un pakošanas līnijas darbību, bet arī vērot pilnu audzēšanas stādu ciklu – stādu sēšanu un audzēšanu milzu siltumnīcās un poligonos, kā arī sajust ziemas dvesmu meža stādu uzglabāšanas saldētavā, kur pat vasarā gaisa temperatūra nav augstāka par -4°C.

Pēc kokaudzētavas visi devāmies uz Talsu mežniecības vienu iecirkni, kur stādījām mežu. Tur uzzinājām par meža atjaunošanas principiem, noklausījāmies mežziņa instrukciju par stādīšanas procesu un darbarīkiem. Mūsdienās vispopulārākie ir ietvarstādi, kuru stādīšanai jāizmanto īpašs stādāmais stobrs – šī ierīce, kas izskatās pēc caurules ar diviem rokturiem, atvieglo darbu – nav jāliec mugura, turklāt pats darbiņš daudz ātrāk rit uz priekšu. Izvēloties īstā izmēra stādāmo stobru, jāskatās, lai tā diametrs būtu par 15% lielāks nekā ietvarstāda sakņu kamola diametrs. Cik dziļi jāstāda? Jaunais kociņš jāstāda vismaz 1 cm dziļāk par augsnes virsmu, turklāt stādīšanas laikā jāseko līdzi, lai starp augsnē izveidoto bedrīti un sakņu kamolu nepaliktu gaisa sprauga – pēc iestādīšanas stāds noteikti jāpiemin ar pēdu! Stādīšanu veic rindās ar vidējo attālumu starp rindām 2,0–2,3 m, savukārt attālums rindā starp kociņiem jāizvēlas apmēram 1,5 m.

Darbs nebija viegls. Saule karsēja, klupām un kritām, bet mēs godam paveicām šo uzdevumu. Esam iestādījuši 2000 jaunas priedes.


Mēs iestādījām kokus

2017.gada 19.maijā sadarbībā ar A/S "Latvijas valsts meži" un kokaudzētavu "Mazsili" Erasmus+ komanda (6.,7.,8.,10.,11.klašu skolēni) Talsu novadā, Abavas pagastā iepazinās ar priežu un egļu audzēšanu un piedalījās meža stādīšanas darbā. Kopumā mēs iestādījām 2000 jaunu priežu.

link Video

Spēļu izmantošana STEM mācību priekšmetu mācīšanā

Projekta līguma numurs: 2016-1-NO01-KA219-022040_4 

No 2017. gada 5. - 10. martam notika apvienotās Erasmus+ mācību aktivitātes mūsu Rīgas 22. vidusskolā un Kuresāres ģimnāzijā, Igaunijā. Pirmās divas dienas kolēģi no 6 valstīm mācījās pie mūsu skolotājām dažādus veidus, kā spēlējot spēles apgūt dažādus STEM mācību priekšmetus:

 • matemātika 1. klasē,
 • matemātika 2. klasē,
 • mācību darbnīca zinātnē,
 • mācību darbnīca datorikā,
 • konstruēšana 1. klasē,
 • ķīmija 4. klasē,
 • matemātika 5. klasē,
 • matemātika un vēsture 6. klasē,
 • matemātika 6. klasē.

  

Trešdien devāmies uz Pērnavas zinātnes centru, kurā iepazināmies ar to, kā pilsētas skolotāju iniciatīva ir izaugusi līdz zinātnes centram, kuru regulāri apmeklē visu Pērnavas skolu audzēkņi. Piedalījāmies arī mācību darbnīcā par planšetdatoru izmantošanu astronimijas mācīšanai. Pa ceļam uz Igauniju un Sāremā salu iepazināmies ar vairākām spēlēm, ko var spēlēt autobusā.

  

 Ceutrdien un piektdien mācījāmies no Igauņu kolēģiem (Kuresāres ģimnāzijā), kā izmantot robotus, interaktīvo tāfeli un viedtālruņus mācību procesā.

  


STEM in Myrskylä - from outdoor learning to robotics

Projekta līguma numurs: 2016-1-NO01-KA219-022040_4 

2016. gada novembrī apmeklējām skolu Somijā, Myrskylä, kura laikā ieopazināmies ar dažādām ārpukslases nodarbībām. Mums tika parādītas nodarbības gan klases telpās, gan skolas pagalmā, gan mežā. Mēs mācījāmies, kā tiek veidotas atraktīvas stundas matemātikā (piemēram, skaitļu skaitīšana sniegā), kodēšanā, dabaszinātnēs, ķīmijā un fizikā.

  

Vairāk par notikumu skatīt projekta mājas lapā.


Full STEAM ahead for better education

Projekta mājas lapa eTwinning vidē.

Projekta līguma numurs: 2016-1-NO01-KA219-022040_4 

Šogad skola sāk piedalīties jaunā Erasmus+ projektā Full STEAM ahead for better education (Uz priekšu ar pilnu jaudu STEAM priekšmetos labākai izglītībai).

Projekta mērķis ir apmainīties un dalīties ar zināšanām, metodiku, pedagoģisko praksi par STEM mācību priekšmetu pasniegšanu, izmantojot dažādus mākslas veidus – veidot skolu par vietu, kur skolēni ir aktīvi mācību procesā.

Projektā piedalās viena skola no Norvēģijas, Vācijas, Igaunijas, Somijas, Grieķijas, Spānijas un Latvijas.

Pirmais projekta darbs bija izveidot sveiciena video, kur katra skola piesaka sevi savā valodā. Iepazīsimies!

 

link Video

Uz lapas sākumu Top