Skolēnu padome

Skolēnu padomes pārstāvji:

Prezidenti: Nellija Maksimova 12.B klase, Aleksandra Treimane 12.B klase

Viceprezidenti: Melisa Davidova 11.A klase, Valērija Sosova 10.B klase

Neskaitot padomes vadītājus, tajā darbojas vēl 40 cilvēku. No katras pamatskolas un vidusskolas klasēm, katru gadu tiek izvirzīti daži cilvēki, kas piedalās skolēnu padomē, lai uzlabotu komunikācijas spējas ar katru klasi un tajā pašā laikā organizētu un vadītu skolas pasākumus, kuros var piedalīties jebkurš skolēns.

Šogad bija pieņemts lēmums nedalīt skolēnu padomi komisijās tā kā tas bija pagājušogad, jo tāda veida pārvaldes sistēma nebija tik efektīva, kā gribētos. Tā vietā bija pieņemts, ka katram jaunajam padomes dalībniekam ir iespēja ņemt dalību dažādās skolas dzīves sfērās, neatkarīgi no komitejas, kurā darbojas. Katru gadu skolēnu padome organizē tādus pasākumus:

 • Skolotāju dienu;
 • Karaoke vakaru;
 • Ģimenes Jauno Gadu;
 • Valentīndienu;
 • Intelektuālo Skolas Maratonu 5.- 6.klasei;
 • 8.martu;
 • Masļeņicu;
 • Krāsu nedēļu;
 • “Krāmu tirdziņu”;
 • Pēdējo zvanu;
 • utt.

 

Uz lapas sākumu Uz lapas sākumu