Projekts PuMPuRS (SAM 8.3.4.)

  

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Par projektu


Начало страницы

Страница обновлена: 09.02.2020
© 2006-2020 Рижская средняя школа №22