Rīgas 22. vidusskola dibināta pārmaiņu laikmetā – 1946. gadā, Rīgas centrā, Bruņinieku ielā 10.

Rīgas 22. vidusskola ir vieta, kur nāk ne tikai mācīties, bet savas zināšanas likt lietā.

Rīgas 22. vidusskola ir skola, kur visi saprot, cik svarīgi līdzsvarot mācības un skolēna personību, un , dzenoties pēc zināšanām , nezaudēt, bet iegūt savu „es” .

Īpašais stundu vadīšanas veids paredz vietu skolēnu radošajai iniciatīvai. Skolotāji nesniedz gatavas zināšanas, bet vedina skolēniem pašiem apgūt tās no sākumskolas gadiem un vispirms izprast, cik svarīgas ir mācības jau viņam pašam un cik nozīmīgas tās būs turpmākajā dzīvē, kļūstot par dzīves neatņemamu sastāvdaļu, interesantu un aizraujošu.

No klases klasē skolēns pats veido atbildības sajūtu un tieksmi pēc zināšanām. Mūsu skolā bērns iemācīsies nebaidīties no šķēršļiem, bet tos pievarēt. Bērns nebaidīsies kļūdīties, bet meklēs iespēju pierādīt, ka viņš ir spējīgs veikt ko vairāk.

Darba atmosfēra un nepiespiesta gaisotne, tradicionāli radošie pasākumi, sporta nodarbības un dažādas interešu izglītības studijas rada vidi skolēnu jaunradei un attīstībai.

Skolā darbojas Skolēnu Padome - skolēni paši pieņem lēmumus, kā organizēt pasākumus, lai tie būtu interesanti visiem.

Rīgas 22. vidusskola no citām skolām atšķiras ar savu saliedētību un draudzīgumu. Īpaša tradīcija skolā ir radošie saieti, kuru laikā skolēniem no dažādām vecumu grupām un klašu paralēlēm ir vienādas iespējas sadarboties, pierādīt sevi, iedzīvoties skolas kolektīvā.

Rīgas 22. vidusskolai ir labi sasniegumi. Mēs lepojamies ar saviem olimpiāžu uzvarētājiem un slaveniem absolventiem kā MihailsTāls (pasaules čempions šahā), Ļevs Sidjakovs (LU profesors), Aleksandrs Kaverzņevs (politiskais komentētājs), Nikolajs Neilands, Otto Lācis, Ābrams Kļockins (LU profesors, Saiemas deputāts), Aleksandrs Gusevs (LU profesors), Georgs Stoligvo, Mihails Borišņikovs ( baletdejotājs), Pjotrs Vails, Mavriks Vulfsons (politiķis), Semjons Štrihs, Georgs Celms, Mihails Fļerovs, Zinaīda Slavina, Boriss Frīds, Arkādijs Savčenko, Viktors Krasovickis, Andrejs Jakovļevs un latviešu mūzikas cienītājiem pazīstamā Larisa Mondrusa.

Uz lapas sākumu Top