[Skolēniem] [Vecākiem] [Notikumi]
[Kontakti] [Projekti] [Dokumenti]
[Uzņemšana skolā] [Izglītības programmas]

 Skolas logo

Riga LV LogoRīgas 22. vidusskola ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības iestāde.

Uzņemšana 10. klasē.

Pēc konkursa rezultātu paziņošanas, līdz 2024. g. 12. jūlijam vecāki vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolā iesniegumu par iestāšanos skolā, pievienojot izglītības dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus) un medicīnas karti. Dokumentus pieņem 208. telpā 09.07.2024. un 10.07.2024. no 9:00 līdz 17:00, 11.07.2024. no 10:00 līdz 13:00 un 12.07.2024. no 9:00 līdz 14:00.


Rīgas 22. vidusskola ir tradīcijām bagāta, mūsdienīga un konkurētspējīga skola, kas piedāvā kvalitatīvu izglītību, izvirzot par prioritāti radošumu, līderību, sadarbību un atbildību. Skolas absolventi ir atbildīgi un radoši, ar plašu interešu loku, augstām līderības prasmēm, gatavi iesaistīties Latvijas un pasaules nākotnes veidošanā.

 Skolas fasāde

Uz lapas sākumu Top